Kunnskap gir frihet – derfor satser vi på skolen i Horten

Lene Cathrine Albertsen

Hvorfor sier vi i Venstre at kunnskap gir frihet? Jo, fordi løsningen på mange av dagens utfordringer ligger i utdannelsen.

Utdanning tar oss framover, og vi ønsker å prioritere skolen slik at både lærere og ungdom blir mer motiverte. Vi vil gi ungdommen mer tilpasset opplæring, slik at de får bedre oppfølging og mestringsfølelse. Vi ønsker også å gi dem mer frihet i skolehverdagen, slik at de kan påvirke sin egen læring.

Lærerens viktigste oppgave er å undervise elevene – da må skolene styrke støttepersonalet. Videre bør lærerne ha tilgang til mer videreutdanning og bedre karrieremuligheter, slik at de kan utvikle seg og vokse som fagpersoner.

Utdanning gir mennesker større frihet til å ta egne valg, og utjevner sosiale forskjeller slik at alle får likere muligheter. Kunnskap skaper arbeidsplasser, nye produkter og tjenester, og bidrar til å løse klimautfordringer.

Utdanning motvirker utenforskap. Den beste måten å bekjempe utenforskap på er tidlig innsats gjennom hele oppveksten og gjennom utdannings perioden.

Hvordan skal vi gjøre dette? Det gjøre mye godt arbeid i Hortenskolen og for å motarbeide utenforskap. Vi mener at vi må ta sårbare barn og ungdommen på alvor og anerkjenne at de er forskjellige. Den teoretiske skolen passer ikke for alle. Elevene gir tilbakemelding om lav motivasjon og at de kjeder seg på skolen. Problemer knyttet til psykisk helse blant elever er også økende.

Venstre mener:

  • Tidlig innsats fra helsestasjon til ferdig utdannelse motvirker utenforskap
  • Mer tilpasset opplæring, gir bedre oppfølging og følelse av mestring.
  • Mer praksistilnærmet læring i samarbeid med næringslivet. Vi må få de elevene som ikke er teoretikere til å se og oppleve at det finnes en viktig plass i samfunnet og arbeidslivet for de.
  • Større valgfrihetover ungdommenes egen skolehverdag. Muligheten til å kunne velge flere fag, tidligere.

Kunnskap er frihet for barn og unge, og derfor satser vi på skolen i Horten.

Lene Cathrine Albertsen