Innlegg: La oss prøve ny medisin for å redde Dikemark

Christian Skrede i Asker Venstre vil ha rettferdig boligpolitikk
Christian Skrede, Foto: Jeppe Holter-Schøyen

La oss prøve ny medisin for å redde Dikemark, foreslår Christian Skrede, 3. kandidat for Asker Venstre, i et leserinnlegg i Budstikka 8. april.

Dikemark er et vakkert område, har du ikke vært der ennå, burde du ta turen.

Alle som bor, arbeider eller går på tur på Dikemark, blir slått av den fine naturen og byggene.

Dette fantastiske området representerer en historie om vårt helsevesen, og kanskje representerer det noe av starten på velferdssamfunnet vi har i Norge i dag.

Byggene har et eskalerende forfall, flere av takene lekker, de fleste byggene står tomme, og senest i fjor høst kom Sivilombudet med bekymringsmelding på forfallet ved en av de tre fortsatt operative avdelingene på Dikemark som følge av bygningsmessig forfall. Det er krise.

Asker kommune tenkte helt riktig da de for noen år siden skilte ut sentrumstomten for mulig salg.

Men Oslo universitetssykehus ønsker å selge sin andel av Dikemark under ett (det er stort sett Oslo universitetssykehus som eier de vernede byggene på Dikemark).

Samtidig krangler grunneieren Oslo universitetssykehus og eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune rettslig seg imellom som følge av at størstedelen av eiendommene har samme gårds- og bruksnummer.

Det er bare å innrømme det, vi politikere, Asker kommune, Oslo universitetssykehus og Oslo kommune har ikke lykkes på Dikemark så langt.

De siste 20 årene har alle aktørene jobbet for en løsning, alle har hatt gode intensjoner, og alle har kommet med forslag i varierende grad.

Det siste er at Asker kommune ønsker en helhetlig områdeplan fra eierne, samt at Oslo universitetssykehus og eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune ønsker et salg.

Slik som denne tomten er rigget (5.100 mål av 5.129 mål) med ett gårds- og bruksnummer, vil et eventuelt salg skje til én aktør.

Undertegnede fikk i fjor etter å ha vært engasjert i Dikemark i flere år en stor eiendomsaktør til å komme med et bud på bare sentrumstomten. Men dette ble avvist av Oslo universitetssykehus som følge av at de ønsker et salg av alle sine eiendommer under ett.

Dette mener jeg var en feil beslutning av Oslo universitetssykehus, men vi må respektere eiendomsretten.

Så hva kan vi som politikere og Asker kommune nå gjøre?

Ønsket om å selge alt under ett for å få en helhetlig plan er en god intensjon, men vil vi ha en ny godseier på hele Dikemark?

Vil vi at én aktør skal kontrollere ett av ni definerte sentrumsområder i Norges åttende største kommune?

Vil vi komme i gang på Dikemark, må vi justere våre gode intensjoner siden de rett og slett ikke har fungert så langt.

Vil vi ha en ny godseier på hele Dikemark?

For å få løst opp i denne knuten må vi hjelpe grunneierne med skilsmissen. Det minste bidraget vi kan gjøre, er å skille ut tomtene mellom de to grunneierne (sentrumstomten er alt skilt ut). Dette vil gi insentiv og forenkle for salg av eiendommen til private utviklere.

Dette vil åpne opp for at to/tre private aktører (burde vært flere) på Dikemark kan samarbeide om en helhetlig utvikling.

Videre oppdeling av eiendommene har Asker kommune muligheter til å påvirke senere i samtale med nye eiere.

Jeg vet at et salg av bygningsmassen (alle de vernede byggene) til Oslo universitetssykehus kan skje allerede neste år hvis de får et eget gårds- og bruksnummer på sine eiendommer.

Og da er vi i gang!