Framtidsrettet botilbud for eldre

Gro Buttingsrud og Gunn-Torill Homme Mathisen, Foto: Gro Buttingsrud og Gunn-Torill Homme Mathisen

Gro Buttingsrud, kommunestyrerepresentant for Venstre og 4. kandidat, og Gunn-Torill Homme Mathisen, 5. kandidat hadde dette innlegget på trykk i Røyken og Hurums avis 3. april.

Nylig kom rapporten fra Helsepersonell-kommisjonen. Den viser hva som blir utfordringene for
politikerne fremover. Eldrebølgen er her, og blir ikke mindre. Samtidig har vi mangel på
helsepersonell som gir oss utfordringer med å drive eldreomsorg som i dag.

Vi politikere blir kontaktet av innbyggere som er bekymret for naboer eller nære slektninger som de
mener får et for dårlig tilbud. De sitter alene, spiser dårlig, de faller og havner på sykehus. Dette
koster samfunnet mye penger og tar ressurser. Pårørende og naboer får signaler om at det ikke er
noen vits i å søke om omsorgsbolig eller sykehjemsplass, hen er ikke «syk nok».

Venstre vil ha flere sosiale boformer for eldre

Venstre har i Velferdsutvalget snakket mye om livskvalitet. Det sitter mange ensomme eldre rundt
om i store eneboliger. De har kanskje mistet livsledsageren, og venner faller fra. I dagens politikk skal
folk bo lengst mulig hjemme. Det gjør at helsepersonell bruker mye tid i bil i nye, store Asker,
brukerne kan få inntil 14 besøk i døgnet før man vurderer en sykehjemsplass.

Konklusjonen til Helsepersonellkommisjonen går imot dette. De sier at fremover må vi justere
tjenestene etter hva vi får tak i av helsepersonell, ikke hvor mye penger vi har. Vi må bruke
ressursene vi har bedre. Da kan vi ikke la helsepersonell sitte store deler av arbeidsdagen i bil.

Venstre vil ha flere sosiale boformer for eldre. Når vi bygger ut eller rehabiliterer boligområder skal vi
også ha bofellesskap for eldre. Gjerne flere nær hverandre, helst sentrumsnært, hvor de eldre som
ønsker det kan leie leilighet, og før helsa blir så dårlig at de trenger et høyere omsorgsnivå. Ikke alle
har en verdifull bolig de kan selge for å kjøpe en lettstelt sentralt beliggende leilighet, og dersom
arvingene må selge en leilighet før ny beboer kan flytte inn, vil det bli dårlig utnyttelse av
bofellesskapene. Leilighetene bør derfor eies av kommunen.

Bofellesskapene må ha fellesområder hvor beboere som ønsker det kan være sammen. Noen å spise
middag eller se på TV med. Felles uteområder til bruk om sommeren. Med flere samlet blir det også
lettere for frivilligheten.

Og da kan vi også lage baser for hjemmehjelpere og hjemmesykepleien. Hvis man får samlet flere
brukere av hjemmetjenestene i nærheten av hverandre, som på Bondistranda og senere i
Atelierhagen, kan man ha mer faste ansatte som server innbyggerne i gangavstand.

Da vil vi oppnå flere fordeler:

  • Færre ensomme eldre, bedre ernærte, som beholder en bedre helse lenger og dermed
    utsetter behovet for sykehjemsplass
  • Frigjør eneboliger og større boliger for barnefamilier
  • Mer effektiv bruk av helsepersonellet, ved at de kan bruke mye mindre tid i bil.
  • De eldre får færre ansatte å forholde seg til. Det vil også gjøre at helsepersonellet lettere
    oppfanger forverring hos brukeren.

Vi er helt sikre på at om kommunene skal klare å holde hodet over vannet, både økonomisk og ikke
minst med tanke på å få tak i fagfolk, må vi tenke nytt. Venstre kommer til å jobbe hardt for at dette
skal bli en mulighet i fremtidens Asker.