Ønsker vi ikke frivillighet?

Skien Venstres 1. kandiat, Public

Frivilligheten er hjørnesteinen i Norges velferdssamfunn og et hvert levende demokrati.
Vår 1. kandidat Vibeke Larvoll er fortørnet over at regjeringen, uten overgangsperiode kutter tilskuddene til frivilligheten,

Dette medfører at mange viktige tilbud til bruker- og pårørende nå må stenge nærmest umiddelbart, sier hun.

Retorisk, spør hun: Er det riktig at man i statsbudsjettet sparer penger ved å avvikle viktige tilbud til sårbare grupper?

I Skien må Stiftelsen Amathea legge ned sitt tilbud; en gratis helsetjeneste for alle som ønsker å snakke med noen før, under og etter en abort eller graviditet. Nå må man ta en telefon eller et Teams-møte med noen på kontoret i Oslo. Terskelen for å oppsøke hjelp er dermed hevet langt over det mange kan orke å klatre over.

Nå varsles det at NKS Veiledningssenter for pårørende innen rus- og psykiatri må legges ned i Skien.

I Fædrelandsvennen meldes det om at to bruker- og pårørendeorganisasjoner i Kristiansand mister milliontilskudd fra staten. Og dette er bare noen eksempler som har kommet frem den siste tiden.

Forebyggende og helsefremmende tiltak skjer i eget lokalmiljø. Lavterskeltilbudene er viktige fordi man kan få tidlig hjelp og det fra noen som det er lett å komme i kontakt med.

Det er viktig for vårt samfunn at disse tilbudene finnes! Mange får den hjelpen de trenger fra disse frivillige organisasjonene, noe som igjen betyr færre sykemeldinger og mer avlastning av et allerede presset helsevesen.

At de som bevilger midler til drift fjerner bevilgningene uten forvarsel, gir også en uforutsigbarhet fremover. Uforutsigbare rammebetingelser vil bety at færre frivillige tilbud vil opprettes, og at organisasjonene vil kvie seg for å ansette personer som kanskje må sies opp på kort varsel når bevilgningene brått uteblir.

På Stortinget presser Venstre på for å stanse raseringen av pårørendetilbud innen rus og psykiatri, ved å få på plass de nødvendige bevilgningene i Reviderte nasjonalbudsjett.

Lokalt vil Venstre fortsette jobben med å støtte lokal frivillighet, og de tilbudene som er så viktige for mange av våre innbyggere.