Ren og levende Oslofjord – et spørsmål om prioritering

Solveig Schytz og Elisabeth Holter-Schøyen, Foto: Per Holter-Schøyen

Solveig Schytz (gruppeleder for Venstre i Viken og 1. kandidat for Venstre til fylkestingsvalget i Akershus), Elisabeth Holter-Schøyen (1. kandidat i Asker og 2. kandidat for Venstre i Akershus) etterlyser handling bak ordene om å verne Oslofjorden i dette innlegget i Budstikka 28. april 2023.

Skal vi sikre en ren og levende Oslofjord for fremtiden kreves det at alle bidrar.

Det betyr både at vi som er innbyggere rundt fjorden vil måtte  betale noe mer i vann- og avløpsgebyr, men også at staten må bidra med penger for at nye renseanlegg med nitrogenrensing av avløpsvann blir bygget – raskt nok.

Det betyr systematisk arbeid på alle nivå for å hindre at mer plast finner veien til sjøen – og å rydde opp i søppelet som allerede er i fjorden.

Og det betyr at vi politikere må våge å gjøre noen inngripende tiltak for å kraftig redusere avrenning fra jordbruk, begrense både tråling og annet fiske, og å ha flere marine verneområder. Mange aktører må bidra – og arbeidet må koordineres – og styres.

Skal vi sikre en ren og levende Oslofjord for fremtiden kreves det at alle bidrar.

Venstre tok initiativ til «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» som daværende klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fram våren 2021. Tiltaksplanen gir en god oversikt nettopp over hvilke tiltak ulike aktører må gjøre, og hvordan dette kan følges opp og koordineres fremover.

Skal vi lykkes så må både Regjering, Storting, fylkeskommuner, kommuner og næringsaktører og innbyggere gjør det de kan. Da kan vi sammen lykkes med å redde Oslofjorden.

“Sammen skal vi redde Oslofjorden» skriver Hoda Imad fra Akershus Arbeiderparti i Budstikka 24.april.

Det er fint hvis også Arbeiderpartiet nå vil være med på å prioritere den jobben som må gjøres for å sikre en ren og levende Oslofjord for fremtiden.

Det vi har sett foreløpig – mens Ap de siste årene har ledet fylkesrådet i Viken og hatt tidenes mulighet til å ta på seg ledertrøya for en renere Oslofjord – er at de har prioritert å dele opp Viken som de selv mener har en avgjørende viktig koordineringsfunksjon for tiltak for Oslofjorden, og å bevilge småpenger til Oslofjord-satsing.

Mens Ap-Sp-fylkesrådet og deres budsjettpartnere Sv, Mdg og Rødt fant plass til å øke Oslofjord-satsingen med 6 millioner i årets budsjett for Viken foreslo Venstre, Krf og Høyre å øke satsingen med 50 millioner.

Ikke får Akershus Arbeiderparti særlig drahjelp fra sin egen regjering heller: Da det ble innkalt til ekstraordinært møte i Oslofjordrådet 12. april håpet vi på gode nyheter.

Men klima- og miljøminister Espen Barth-Eide hadde bare dårlig nytt å komme med: At det ikke kommer noe nasjonalt regelverk for å redusere avrenning fra landbruket, det må  i stedet lages regionale forskrifter, og at staten ikke kommer til å bidra med midler for raskere utbygging av nitrogen-rensing i avløpsrenseanleggene langs Oslofjorden.

Nok en gang sier Arbeiderpartiet de riktige tingene – men de prioriterer det ikke når de har makt og har muligheten til å gjøre noe med det.

Sammen skal vi redde Oslofjorden. Vi hadde satt pris på om også Arbeiderpartiet – både i Akershus og ikke minst i regjeringen – vil være med på å bidra til det.

Faksimile fra Budstikka 28. april 2023