Privat helsetjeneste et nødvendig supplement

Ragnhild Helseth, Foto: Ingunn Strand

Hvordan skal vi løse behovet for helsetjenester i fremtiden? Ragnhild Helseth stiller spørsmålet i dette leserbrevet der hun både reflekterer over Arbeiderpartiets holdning til private aktører innenfor helse- og velferd, og konkret viser til sak om valg av tomt for 130 nye omsorgsboliger som skal behandles i bystyret i Kristiansund 11.mai

Leserbrev Ragnhild Helseth:

Privat helsetjeneste et nødvendig supplement

Hvordan skal vi dekke behovet for helsetjenester i fremtiden? Spørsmålet stilles daglig både i media, av våre innbyggere og oss politikere. Og vi leter etter svar. Arbeiderpartiet ga sitt svar på landsmøtet forrige uke med et ljomende nei til private aktører. Men dette svaret gir ingen løsning, tvert imot.

Venstre er ikke redd for at private aktører skal supplere helsetjenester så lenge de er under demokratisk kontroll. På samme måte ser vi på ideelle organisasjoner som svært viktige bidragsytere innenfor våre helse- og omsorgstjenester.

Helsetjenester til befolkningen er sammensatte. Størstedelen av tjenestene bør være offentlige mener vi, men private aktører er et viktig supplement i planlagt behandling. Det er nok av eksempler å vise til, som det ideelt drevne LHL-sykehuset og Aleris som privat sykehus. Ønsker vi dem ut av behandlingstilbudet? Tannhelse og tilbudet innenfor psykisk helse og rus, hvordan skal de behovene dekkes?

Stort behov
Om vi ser på kommunehelsetjenesten sine oppgaver, så er behovet stort for tjenester, personell og bygg. Her er det grunn til å trekke inn private helsetjenester og private aktører. Innsatstrappa beskriver tiltakskjeden. På de nederste trinnene finner vi hjemmetjenester som rengjøring, mattilbud og transport. Her vil markedet være stort fremover. Og hvorfor skulle ikke de som har mulighet få kjøpe bistand fra private? Mange av disse oppgavene er tradisjonelle kvinneyrker. Er det så mye verre med private innenfor omsorg enn snekkere og rørleggere?

Sykehjem ligger høyt oppe i innsatstrappa. Her er det vi nå skal finne løsning lokalt for manglende plasser. Kommunalt eid og drevet sykehjem er førstevalg også for Venstre. Men hva om vi ikke greier å bygge ut nok plasser tidsnok fordi kostnadene blir så eventyrlige at vi ikke greier å finne pengene i budsjettet? Hva da? Planene for å bygge sykehjem i Strandgata er estimert å koste mer enn kroningen av Kong Charles III, som sies å koste 1,4, milliarder kroner.

Hva om det kommer interessenter som er villige til å være med å bygge sykehjem og omsorgsboliger?

Ikke ønskelig med private aktører, sier AP
Arbeiderpartiet gjennomførte sitt landsmøte 4.-6.mai. Her har de som et av mange vedtak gitt klart uttrykk for at private helsetjenester ikke er ønsket. Tydeligst kommer det fram i vedtaket som omhandler helseforetakene og private tilbydere.

I kommunehelsetjenesten vil Arbeiderpartiet fremdeles si ja til ideelle aktører, sa statsministeren i talen sin til landsmøtet. Så garanterer han at ingen sykehjem i arbeiderpartistyrte kommuner skal ut på anbud til kommersielle konserner så lenge Arbeiderpartiet har makta. Så vet vi det!

Venstre er positiv til en blanding
Venstre fremmet i hovedutvalg for helse, omsorg, sosial i sist møte 27.april et tilleggsforslag i sak om sykehjem. Det gikk ut på å vurdere og trekke inn private interesser i realisering av nytt sykehjem og omsorgsboliger i Strandgata. Forslaget fikk flertall i hovedutvalget og følger innstillinga i saken når den skal opp i bystyret 11.mai. Det skal bli spennende å se hvor saken lander. Venstre stemte primært for å utsette saken på grunn av de høye investeringskostnadene.

Venstre er positivt til en blanding av offentlig, privat og ideelt drevne sykehjem.
Et alternativ for oss i den aktuelle saken er å åpne for private aktører i realisering av nytt sykehjem. Slik kan vi dra veksler på kompetanse og måter å organisere arbeidsoppgaver på som kan gi positiv effekt både i økonomi og kvalitet, og samtidig ivareta rettigheter for pasienter og ansatte.

Ragnhild Helseth (V)
Gruppeleder
Medlem hovedutvalg
Helse, omsorg, sosial

Leserbrev R.Helseth, Privat helsetjeneste et nødvendig supplement, tk.no 08.05.23