Venstre fikk gjennomslag for redusert lakseskatt

https://laks.no/

Venstre har senket grunnrenteskatten fra 35 prosent til 25 prosent og fått flere viktige gjennomslag for havbruksnæringen. Vi har styrket det nordnorske eierskapet ved å redusere formuesskatten, og sørger for at en større del av skatten havner hos kommunene. Prosessen rundt lakseskatten står til stryk, og regjeringen har skapt stor usikkerhet for en av Nordlands viktigste næringer. For Venstre har det likevel vært viktig å forhandle skatten ned, istedenfor å slippe løs SV og Rødt som prøvde å få skatten enda høyere.

Alternativet var at skatten ble betydelig høyere.

Det er ikke full jubel, men vi er glade for at Venstre tok betydelig ansvar og inngikk et levelig forlik. Kyst-Norge skal ikke straffes unødig lenge fordi det politiske spillet drar ut i tid. Et forlik med SV og Rødt ville vært kritisk med en sats opp mot 50 prosent. Alternativet var altså at skatten ble betydelig høyere og da kunne vi ikke stille oss i et hjørne å være passiv!

Nordland Venstre har vært engasjert i saken siden i fjor høst, og har jobbet tett opp mot Venstres stortingsgruppe. De har fått klare tilbakemeldinger på hvordan skatteopplegget tar likvide midler fra selskaper som driver langs kysten.

Resultatet er at den effektive skattesatsen på grunnrenta er redusert til 25 prosent. I tillegg til økt rabatt på formueskatteverdien fra 50 prosent til 75 prosent. Vertskommunene og fylkene er også sikret høyere inntekter gjennom Havbruksfondet. Sist, men ikke minst har vi har fått gjennomslag viktige miljøforbedringer og en ny miljøteknologiordning.

Når vi ser at SV raser og børskursene går opp, er vi vel inne på noe.

Det har ikke vært en god prosess hverken politisk eller for næringslivet, men når vi ser at SV raser og oppdrettsaksjene stiger, er vi vel inne på noe. Det kan kanskje fremstå som flåsete, men dette forliket har åpenbart en betydning.

Vi har forståelse for kritikken fra oppdretterne. De lokale selskapene har tatt stort samfunnsansvar og vært med på lokale løft. Og la det ikke herske noe tvil om at Nordland Venstre kommer til å jobbe mer med saken. Spesielt innretningen på hvordan man skal beregne verdien av fisken. Det er absolutt ting som kan bli bedre dersom vi kommer i posisjon etter stortingsvalget i 2025. Våre gjennomslag bidrar til å styrke Nordland!

Arne Ivar Mikalsen

  1. kandidat for Nordland Venstre.

Les mer om Venstres gjennomslag