Sammen tar vi Lillesand framover

Nye Venstre-topper går til valg på borgerlig samarbeid – lp.no

Valgstyret i Lillesand har godkjent en revidert valgliste for Venstre etter Petter Toldnæs bortgang. Ytterligere to kandidater har fått fritak og listen rykker for øvrig opp. Venstre hadde i utgangspunktet ønsket å gjøre noen justeringer, men det åpner ikke valgloven for. Dermed blir Vareberg førstekandidat og Klafstad andrekandidat.

– Vi har et godt lag

– Det er en utfordring vi må ta på strak arm, sier Vareberg, som blir den eneste kvinnelige toppkandidaten ved årets valg. Hun får støtte av Klafstad, som forteller at Venstre-laget er innstilt på å dra lasset samlet etter å ha gjennomgått noen vanskelige uker.

– Vi har fått god hjelp av valgstyret og sekretariatet som ved hjelp av valgdirektoratet har bidratt til at vi endte opp med den reviderte listen med 13 kandidater, sier lokallagsleder Klafstad, som forteller at han alltid har vært Venstre-sympatisør, men at først etter at han flyttet «hjem» til Lillesand ble aktiv politiker.

Tone Vareberg har vært engasjert i det lokale partiet flere år etter at hun for åtte siden flyttet til Lillesand etter å ha jobbet 20 år i Telenor. Hun er i dag administrerende direktør ved Avigo og har før det jobbet fem år som daglig leder i Stine Sofies Stiftelse.

De to toppkandidatene er innstilt på å fronte Venstre i valgkampen, men presiserer at man også ønsker å vise bredden i toppen av listen.

-Vi er glade for at vi har med en dyktig høvding på tredjeplass. Jan Helge Kjøstvedt er erfaren og kunnskapsrik. Justøya er representert med Bjørn Daniel Solberg, som også er erfaren debattant. Kristine Vestøl representerer den noe yngre garde, sier Klafstad, mens Vareberg legger til at hun også er glad for å ha Jens Tennebø Jensenius på en sjetteplass. – Med hans erfaring er han en god støttespiller på det som er en av våre viktige valgkampsaker som går på skole og det og motvirke utenforskap, sier Vareberg, som kan fortelle at partiet har plukket ut fire saker som de spesielt vil profilere partiet på i valgkampen:

– Næringsliv og rammebetingelser for økt verdiskapning og vekst

– Skole og kamp mot utenforskap

– Sentrumsutvikling

– Eldreomsorg

Borgerlig

Mens Venstre tidligere ofte har dyrket en uavhengig sentrumsprofil i Lillesand er de to toppkandidatene i år tydelige på at man er et borgerlig, liberalt alternativ.

– Det handler om at det skal være en rød tråd mellom det nasjonale og lokale. Når en ser på de sakene vi prioriterer, føler vi at vi vil få mest gjennomslag på den borgerlige siden. Og så mener vi jo bestemt at Høyre blir mye bedre når de har Venstre med på laget, sier andrekandiat Klafstad.

– Det skjer mye spennende i Venstre. Vi er et moderne parti som har klart å definere vår rolle og det gjenspeiler seg også i de hovedsakene vi har valgt oss ut her i Lillesand. Næringsliv og økonomi med vekt på en bærekraftig utvikling har alltid vært viktig. Personlig har kampen mot utenforskap alltid vært viktig. Det er viktig for den enkelte, men også samfunnsøkonomisk, mener Vareberg og legger til at det etter mange år med debatt også er på tide å lande arbeidet med å utvikle og oppruste Lillesand sentrum.

– Jeg tror økonomi og økte levekostnader blir viktigere ved dette valget enn tidligere. Det er viktig at vi som politikere tar inn over oss de problemene mange enkeltpersoner, men også bedrifter opplever i disse usikre tidene, supplerer Klafstad.

– Noen er kanskje overrasket over at Venstre har valgt eldreomsorgen som sin fjerde hovedsak, men her gjelder det å være i forkant. Vi skal ha en politikk som gir trygghet, men vi må også se de eldre som en ressurs. Jeg er aktiv i Røde Kors og ser for eksempel hvor viktig besøkstjenesten er. Vi må legge til rette for at eldre kan være aktive og hjelpe hverandre, sier Vareberg, som er spent på sin første valgkamp som toppkandidat.