Astrid Mathilde Petterson, 3. kandidat til kommunevalget 2023

• 62 år, gift med Gunnar Petterson og forholdsvis nyslått pensjonist.

• Har en flott familie med to barn, svigerbarn og to herlige barnebarn og en stor og fin bonusfamilie .

• Født og oppvokst i Trondheim, hvor jeg også har bodde store deler av mitt voksne liv, men tok et lykkelig valg og flyttet til Rotneset i 2005.

• På Rotneset lever vi godt av og med naturen sammen med katten Kokos og døra er alltid åpen for familie, venner, naboer, turister og andre som måtte finne veien hit.

• Utdannet adjunkt og har jobbet som lærer, inspektør og rektor i grunnskolen og voksenopplæringen. Ledet Senter for voksenopplæring, som nå heter TROVO- Trondheim voksenopplæring i 10 år. I Åfjord har jeg vært leder for Familiesenteret, Sektorsjef for oppvekst og fagleder for voksenopplæringen.

• Vertinne og utleieansvarlig ved Rotnes Fritid

Mine hjertesaker:

  • Et samfunn preget av raushet, åpenhet og respekt.
  • God integrering som gir muligheter til utdanning, arbeid og et aktivt, sosialt liv.
  • Barnehager, skoler, kulturskole og videregående skole som gir en trygg og god oppvekst hvor alle får utviklet sine talenter.
  • Miljøvern lokalt og globalt. Vi trenger naturen, men den trenger ikke oss.
  • Levende bygder, rikt kulturliv, gode rammevilkår for næring og et framtidsrettet boligmarked.
  • En god helsetjeneste for alle aldersgrupper.