Utvikling krever nye løsninger

Foto: colourbox.com

Fauske kommune er en kommune som har dårlig økonomi, etter år med kostnadsdrivende styring.
Nå er økonomien så dårlig at det foreslås å kutte i helt basale tjenester til dem som har minst og som er mest sårbare. Vi MÅ snu dette. Vi kan ikke kutte i tjenestene til de som trenger kommunen mest.

Venstre ønsker en kommune der folk og næringsliv blomstrer og bidrar til at vi kan ta godt vare på dem som ikke klarer seg selv.

For å få til utvikling må vi slippe fri alle gode krefter som vil bidra: medarbeidere, næringsliv, frivillighet, idrett, kultur, deg og meg.

Venstre vil alltid være åpen for nye løsninger, og lyttende til de som har mer peiling enn oss. Vi skal styre med kunnskap for å løse problemer for kommunens innbyggere, ikke med ideologiske briller som hemmer utvikling.

✅ Fauske Venstre vil at folk og ideer skal blomstre i en kultur- og næringsvennlig kommune.

Fauske for alle

Fauske kommune skal ha muligheter for alle. Vi må jobbe målrettet for å kvalifisere nye Fauskeværinger slik at de kan komme seg raskt ut i arbeid, og tilby praksisplasser og deltidsordninger for folk med redusert arbeidsevne. Et mangfold av arbeidsplasser gir tilbud til et mangfold av arbeidstakere, og gjør kommunen attraktiv.

Fauske kommune er en stor arbeidsgiver, og skal være en god arbeidsgiver. Muligheten til å ha et godt trepartssamarbeid er kommunens største fordel som organisasjon. Vi står overfor store utfordringer når det gjelder rekruttering av riktig kompetanse, og konkurransen om medarbeiderne er stor.

✅ Fauske Venstre vil at Fauske skal være best på rekruttering og kvalifisering.