Frihet starter i skolen

Foto: StockSnap.io

Frihet starter i skolen

Å sørge for en god skole er kommunens kjerneoppgave. I et sosialliberalt samfunn er skolen spesielt viktig. Den sørger for at alle, uansett bakgrunn og utgangspunkt, skal få muligheter til å lykkes og leve som de vil. Alle barn bør kunne finne sine talenter, enten de er kunstnere, akademikere eller praktikere. Gode lærere med høy faglig kompetanse er nøkkelen til god læring.

Skolehelsetjenesten skal gi alle barn trygghet og hjelp når de trenger det. Dersom hver enkelt elev i Fauske-skolen skal kunne bli sett og tatt på alvor, må skolen ha en reell mulighet til å følge opp hver enkelt. Dette stiller krav til ledelse, kompetanse, tid, gruppe- og klassestørrelse og et tilstrekkelig antall lærere i skolen.

✅ Fauske Venstre vil prioritere skole fordi den er vårt viktigste verktøy for å gjøre folk fri.