Kristiansand må bli mer studentvennlig

Påtroppende leder i Studentorganisasjonen i Agder, Maiken Køien Andersen, stiller et retorisk spørsmål om hvorvidt Kristiansand er studentvennlig.

Svaret er at vi har mye å gå på. Studenter fortjener å bli bedre ivaretatt, det er bra for både dem og Kristiansand.

Studenter har det ikke godt nok! Andersen legger vekt på at studenters økonomi har blitt kraftig forverret de siste årene. Det samme har studenters psykiske helse. Vi trenger både nasjonale og lokale tiltak for å gjøre situasjonen bedre for studenter.

Norge må prioritere studentene. Nasjonalt ønsker Venstre å bygge flere studentboliger, øke studiestøtten og arbeide for økt satsning på psykisk helse. Det er fordi vi trenger at studenter har tid og overskudd til å gjøre det de skal, lære og utvikle seg, til det beste for landet.

Vi må gjøre det billigere å være student. I Kristiansand vil vi blant annet at busskort for studenter skal bli billigere enn i dag, og at det skal kunne brukes på nattbusser. Videre vil vi at studentboliger skal prioriteres særlig i kommunen, slik at saksbehandlingstiden går ned. Flere studentboliger er det viktigste vi kan gjøre for å få ned bokostnadene til studentene.

Mye er ikke på plass, men Kristiansand har mye bra på gang. Det foregår to spennende prosjekter som vil løfte studenters hverdag. Det første er et studenthus i byen. Under samme tak som Cultivas digitale kulturhus blir dette et løft for studenter og livet i byen. Videre er det kommet på plass en egen stilling i samarbeid mellom flere aktører som skal arbeide med et treårig prosjekt for studenttrivsel i Agder. Begge disse initiativene er gode. Venstre vil bidra til studenthuset lykkes og lytte til de tilbakemeldingene vi får fra prosjekt «Studenttrivsel».

Kristiansand skal sikre seg kompetent arbeidskraft og være en levende by. Derfor er studentene så viktige for Venstre. Når vi skal løse de store utfordringene, skape verdier og gjøre byen levende må studenter trives og bli værende i regionen. Vi vil gjøre mer for å åpne arbeidsmarkedet og gjøre byen spennende. Sånn at dagens studenter blir framtidas kristiansandere.

Jacob Haugmoen Handegard, ordførerkandidat for Venstre

Christine Alveberg, 2. kandidat Kristiansand Venstre

Innlegget sto på trykk i Fvn 9.juni
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/dwznQA/kristiansand-maa-bli-mer-studentvennlig