Nå må vi begynne å ta vare på naturen vår!

Sverre Huse-Fagerlie. Venstres 4. kandidat., Foto: Lene Imbsen

Les dette flotte leserbrevet fra Venstres nykommer og 4. kandidat Sverre Huse-Fagerlie. Publisert i Amta 07.06.23

 

 

I en tid der det norske naturmangfoldet blir stadig mer truet avviser regjeringen alle forslag om bedre naturvern. Nå er det på tide at naturen faktisk blir tatt på alvor.

Den norske naturen er under historisk sterkt press. Andelen uberørt natur synker i et kritisk tempo.

Siden 1988 har vi mistet nesten 8000 kvadratkilometer med inngrepsfri natur.

Vi vet at slike naturinngrep er den største trusselen mot arts- og naturmangfold.

Det blir stadig flere rødlistede dyrearter, og siden 2015 er det en 10%-økning i antallet arter som er kritisk truet. Slik har vi ikke råd til å fortsette.

Ting går dessverre ikke i riktig retning. Her i Frogn har vi utbyggingen av Holtmarka og den vedtatte Kolstad-utbyggingen som de grelleste eksemplene på at naturvern må vike for ønsket om utbygging. Slik kan det ikke fortsette, nå må vi begynne å ta vare på naturen vår.

Venstre har derfor lagt frem en stor natur-pakke på Stortinget om hvordan vi kan ta bedre vare på naturen vår. Vi foreslår å innføre en arealavgift der alle naturinngrep prises, samtidig som vi vil innføre en belønningsordning for alle kommunene som lykkes med å ta vare på naturen. Sånn tar vi vare på det mest verdifulle vi har.

Dessverre sier det naturfiendtlige firkløveret i Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Frp blant nei til Venstres forslag.

Under et halvt år etter at Norge har forpliktet seg til å ta vare på 30% av vår natur, har de allerede skutt ned en pakke som ville bidratt til å gjøre akkurat dette. Det er skuffende å se at regjeringen er mer opptatt av å love stort enn av å faktiske gjennomføre noe.

Vi står midt i en kritisk tid for det norske naturmangfoldet. Fremtidens generasjoner fortjener den samme muligheten til å nyte norsk natur som vi har hatt. De må vi klare å gi dem.