Vi må begynne å ta vare på naturen vår

Denne uka feirer vi miljøuka i Kristiansand.

I en tid der det norske naturmangfoldet blir stadig mer truet, avviser regjeringen alle våre forslag om bedre naturvern. Nå er det på tide at naturen faktisk blir tatt på alvor.

Norsk natur er under historisk sterkt press. Andelen uberørt natur synker i et kritisk tempo. Siden 1988 har vi mistet nesten 8000 kvadratkilometer med inngrepsfri natur. Vi vet at slike naturinngrep er den største trusselen mot arts- og naturmangfold. Det blir stadig flere rødlistede dyrearter, og siden 2015 er det en 10% økning i antallet arter som er kritisk truet. Slik har vi ikke råd til å fortsette.

Utviklingen går i feil retning, og vi må ta aktive valg for å ta vare på naturen. I Kristiansand har Venstre gitt klart uttrykk for at vi er imot nedbygging av Sandvigheia på Kroodden. I kommunens arealplan har desverre et flertall lagt ut flere områder på høring der natur bygges ned. Slik kan det ikke fortsette, nå må vi begynne å ta vare på naturen vår. Derfor vil Venstre prioritere naturen høyt når vi skal styre Kristiansand etter valget.

Venstre er et troverdig miljøparti lokalt og nasjonalt. Venstre har lagt frem en stor natur-pakke på Stortinget om hvordan vi kan ta bedre vare på naturen vår. Vi foreslår å innføre en arealavgift der alle naturinngrep prises, samtidig som vi vil innføre en belønningsordning for alle kommunene som lykkes med å ta vare på naturen. Sånn tar vi vare på det mest verdifulle vi har.

Dessverre sier den naturfiendtlige firkløveren i Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Frp blankt nei til Venstres forslag. Under et halvt år etter at Norge har forpliktet seg til å ta vare på 30% av vår natur, har de allerede skutt ned en pakke som ville bidratt til å gjøre akkurat dette. Det er skuffende å se at regjeringen er mer opptatt av å love stort enn av å faktisk gjennomføre noe.

Vi står midt i en kritisk tid for det norske naturmangfoldet. Fremtidens generasjoner fortjener den samme muligheten til å nyte norsk natur som vi har hatt. Det må vi klare å gi dem.

Jacob Haugmoen Handegard, ordførerkandidat for Venstre
Christine Alveberg, 2. kandidat Kristiansand Venstre
Petter Benestad, 3. kandidat til bystyret, Venstre

Innlegget sto på trykk i Fvn 7.juni
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/Q7KgqA/vi-maa-begynne-aa-ta-vare-paa-naturen-vaar