Nuller ut kutt i forskerlinjen på Strand vgs

Top view of group of students sitting together at table. University students doing group study., Foto: Stock

Venstre mener det er viktig med spissingen og variasjonen i tilbudet til elevene, både faglig og sosialt.

Fylkesdirektøren foreslo kutt i forskerlinjen på Strand vgs. – nå fjerner vi det foreslåtte kuttet.

Venstre og budsjettflertallet tar i revidert budsjett og legger inn 1,5 millioner kroner ekstra til forskerklassene slik at det ikke blir kutt på de skolene som har tilbudet.

– I Rogaland har søkertallet til programfagområdet realfag gått ned med 11,4 prosent de siste to årene. Det er bekymringsfullt. Vi trenger flere som studerer realfag for å utvikle bærekraftige løsninger, løse klimautfordringer og energimangelen, sier fylkesordførerkandidat og fylkestingrepresentant Kjartan Alexander Svartsund Lunde.

– På forskerlinjene har vi elever med stort læringspotensial i realfag. Vi har lang og god erfaring med å gi elevene tilrettelagt undervisning som gir dem muligheter, motivasjon og utvikling på et høyt faglig nivå. Elevundersøkelsen viser at trivsel og læringsmiljø er høyere i forskerklasser enn i andre klasser, fortsetter han.

Venstre mener det er viktig med spissingen og variasjonen i tilbudet til elevene, både faglig og sosialt. Tilbudet skolene har hatt med en ekstra satsing på realfag i Rogaland, er en viktig del av satsingen på kompetansen samfunnet vårt trenger innen realfag, teknologi og innovasjon.