Fløyveien og Idrettsplassen skal bevares

Idrettsplassen og Fløyveien i Clausenenga, Kristiansund, Foto: Ragnhild Helseth

Bevaring av Idrettsplassen i Clausenenga er viktig for Venstre. Det har det vært gjennom flere valgperioder, og det ser vi er nødvendig å kjempe for nå, og også etter høstens valg.

Det samme gjelder kampen for bygningsvern. Planene om kontorbygg langs Fløyveien innebærer svært negative konsekvenser for trehusbebyggelsen i området. Riksantikvaren har foreslått Fløyveien tatt inn som hensynsområde i sin !NB-registrering for Møre og Romsdal, der bebyggelsen er definert som viktig nasjonalt kulturmiljø.

Arbeiderpartiet forsikrer at Idrettsplassen skal bestå. Det skriver gruppeleder Berit Tønnessen i sitt innlegg på tk.no 21.6. Men er det betryggende nok melding når man spiser av Idrett bit for bit? Har Arbeiderpartiet og øvrige medlemmer av Hovedutvalg plan og byggesaker tanker om bygningsvern?

Hovedutvalget foreslår enstemmig i arealplana å legge til rette for et kontorbygg med parkeringskjeller langs Fløyveien og samtidig ta av arealet fra Idrettsplassen. Representantene med fast plass i utvalget er forøvrig fra Ap, Sp, NL, MDG, Rødt og FrP.

Arealet som foreslås avsatt til kontorbygg er på innsiden av gjerdet til Idrett sin langside og eksisterende parkeringsplasser på utsiden langs Fløyveien.

Venstre sto fremst i saken og kjempet i mot den gang flertallet i bystyret ville selge Idrett og omgjøre arealet til boligformål. Venstre står fremst i kampen nå for å stoppe planene om kontorbygg.

Ragnhild Helseth(V) møtte som vara i Formannskapets møte 6.juni da sak ble behandlet om salg av areal til «Kongens Plass Eiendom AS» med formål å sette opp et kontorbygg i Fløyveien. Kun Venstre stemte imot, og salg ble vedtatt.

Heldigvis fikk Venstre muligheten til å gi saken offentlig oppmerksomhet i etterkant av Formannskapsmøtet, og flere har engasjert seg, både enkeltpersoner og interessegrupper. Det er bra. Idrettsplassen har mange forkjempere.

Venstre oppfordrer også alle som kjemper for bygningsvern om å ta ordet og kjempe mot at Fløyveiens trehusbebyggelse blir gjemt bort bak ei rekke av kontorbygg, næringslokaler som vi også undres over har sin berettigelse her midt i et etablert boligområde.

Arealplana , Kommuneplanens arealdel 2020-2032, kommer opp til endelig behandling og vedtak i slutten av august. Altså skal det sittende bystyret fatte beslutningen som berører Fløyveien. Venstre garanterer at vi vil stemme imot å endre areal langs Idrettsplassen og Fløyveien som gjør planer om kontorbygg mulig.

Venstres bystyregruppe
Ragnhild Helseth
Asgeir Bahre Hansen

Publisert 22.06.23 på tk.no