Nytenkende og verdig eldreomsorg – Fredrikstad Venstre

Foto: colourbox.com

I mange år har vi hørt om eldrebølgen som er på vei. Samtidig som veldig mange eldre er friske og enten er, eller ønsker å være, ressurser i lokalsamfunnet her i Fredrikstad, er beboere på sykehjem i dag både eldre og sykere enn de var for bare få år siden. Dette skyldes at andelen eldre i befolkningen har økt så mye at det vil være en mindre andel som får plass på sykehjem. Dette fører til at en større del av den aldrende befolkningen blir boende i hjemmet lenger.

Nytenkning i eldreomsorgen er derfor avgjørende for å imøtekomme de økende behovene til en aldrende befolkning. Det er viktig å tenke utenfor boksen og finne nye innovative løsninger for å gi eldre mennesker den nødvendige omsorgen og støtten de fortjener. Velferdsteknologi kan spille en viktig rolle i dette, men er ikke for alle.

Samspillet mellom frivillighet, sosiale entreprenører og næringslivet for å komme opp med nye og gode alternativ er viktig. Vi må også tenke på hvordan eldre mennesker kan integreres i samfunnet slik at de kan opprettholde en følelse av tilhørighet og verdighet. Dette kan oppnås gjennom sosiale aktiviteter og arrangementer som involverer eldre mennesker, samt å tilby tilpassede boformer som gir en følelse av selvstendighet og frihet.

Vi må gjøre flere korttidsplasser på sykehjem tilgjengelig for å sikre nødvendig avlastning og oppfølging, og kommunene må ta ansvar for å styrke pårørende slik at de har nødvendig kunnskap og ressurser til å stå i krevende omsorgsoppgaver over lengre tid.

Venstre ønsker at eldrebølgen blir en politisk prioritet både i Fredrikstad og nasjonalt nivå. Vi må se og ta i bruk mulighetene som ligger i en aldrende befolkning, og se eldre både som en ressurs og aktive bidragsytere i lokalsamfunnet, og gi eldre frihet og muligheter til å ha en god alderdom. Vi trenger politiske løsninger som kan sikre at eldreomsorgen er bærekraftig og av høy kvalitet, samtidig som den er tilgjengelig for alle som trenger det.

Venstre vil

  • Legge til rette for tilpassede boformer for eldre med ulikt behov
  • Øke finansiering av eldreomsorgen og mer og bedre samhandling med pårørende
  • Sette inn tiltak for å rekruttere og beholde utdannet personell
  • Aktivt støtte sosiale entreprenører og bedrifter som vil utvikle løsninger i eldreomsorgen
  • Ha økt fokus på forebyggende tiltak for å sikre at eldre kan leve et aktivt og inkluderende liv

 

Tonje Nygård og Trond Svandal. Publisert i Fredriksstad Blad og Demokraten, 23.06.2023