E18 på innbyggernes premisser

Foto: Bærum Venstre

Venstre har stått på barrikaden for at den nye veien skal få gode trafikkløsninger til det beste for innbyggerne i Bærum, skriver Øystein Goksøyr i Budstikka.

Vi har jobbet frem gode løsninger for sykkel, gange og kollektivtrafikk i posisjon og bidratt til at viktige strategidokument som klimaplanen, sykkelplanen og arealplanen, legger til rette for grønn byutvikling på toppen av E18.

Venstre vil fortsette å stå på barrikaden for E18 på innbyggernes premisser. Vi vil jobbe for at lokket på Stabekk realiseres, og at lokalveien på Høvik og i Sandvika legges utenom sentrum med så lav hastighet og mange nok krysninger til at trafikken reduseres ytterligere.

Byutviklingen i E18-aksen er en reguleringsprosess som Bærum selv råder over. Jobben for politikerne er å arbeide frem gode trafikkløsninger med Statens vegvesen og fylkeskommunen. Da må man delta i prosessen og ikke melde seg ut slik MDG har gjort.

Øystein Goksøyr (V), medlem av Bærum kommunestyre og hovedutvalg for miljø, idrett og kultur, 3.-kandidat ved høstens valg