Kollektivtilbudet i Rana er for dårlig

Mats Hansen, Rana Venstre, Foto: Privat

Det er uholdbart at kollektivtilbudet i Rana er så dårlig som det er. At fylkeskommunen skylder på kommunen hjelper ingen. Det er fylkeskommunens oppgave å finansiere kollektivtilbudet i Nordland. Der styrer Ap, Sp, KrF og SV og prioriterer store overskudd istedenfor gode kollektivtilbud. Skal tilbudet i Rana bli bedre må noen andre ta over styringa av fylkeskommunen. Venstre vil ha billigere og bedre kollektivtilbud i Rana.

Renee Kristin Hagen spør om det er greit at Storforshei ikke skal ha et kollektivtilbud før august. Svaret på det er selvsagt nei, det er ikke greit. Det siste året har vi også lest om utfordringer med å ta buss fra Utskarpen gjennom historier fra Kim Andre Åsheim og ungdommer som plutselig sto uten busstilbud inn til Mo. Kollektivtrafikken er fylkeskommunen sitt ansvar. Flertallet på fylkestinget har vedtatt at økte kostnader som påføres fylkeskommunen gjennom blant annet endret skolestruktur, som hovedregel skal kompenseres gjennom rutetilpasninger i gjeldende kommune. Det betyr at det er et politisk valg at tilbudet i Rana har blitt dårligere.

Venstre stilte spørsmål om busstilbudet i Rana under fylkestinget i oktober i fjor og etterlyste et bedre tilbud. Svaret vi fikk var dessverre ikke oppløftende. I fylkestingsprogrammet har Venstre slått fast at vi ønsker et billigere og bedre kollektivtilbud i hele Nordland. Vi vil blant annet senke prisen på månedskort for kollektivtransport med 25 % i byområder, og 50 % i distriktsområder, sikre bedre korrespondanse mellom ulike typer transportmiddel og at alle bussene blir klimanøytrale. Det viktigste av alt vil først å fremst være at det faktisk går busser slik det etterlyses fra beboerne i utkantene av Rana.

Også lokalt går Venstre i Rana til valg på bedre og billigere kollektivtilbud. Bussen må gå oftere. Den må gå tidligere på morgenen slik at man kan ta buss til jobb, senere slik at man kommer seg hjem om kvelden og tilbudet mellom de ytre delene av kommunen og sentrum må bli langt bedre. Jeg er overbevist om at alle partiene i Rana ønsker et kollektivtilbud som gjør at flere velger buss istedenfor bil. Skal Rana vokse er vi nødt til å endre oss fra et fossilt bilsamfunn til et klimavennlig samfunn det kollektiv, sykkel og gange er førstevalget for langt flere. Jeg håper derfor de andre partiene også vil flagge hva de mener, og hvordan de vil jobbe for at fylkespartiene deres prioriterer et bedre kollektivtilbud i Rana. Jeg er i alle fall glad for at mitt parti er tydelige, både lokalt, regionalt og nasjonalt, på at kollektivtilbudet må prioriteres høyere.

Mats Hansen

Ordførerkandidat for Rana Venstre

5. kandidat for Venstre til fylkestinget i Nordland