Tinn Venstre Program 2023-2027

Tinn Venstre vil ta Tinn og Rjukansamfunnet framover!

Venstres ordførerkandidat rir igjen for å ta Tinn framover!

Her er Tinn Venstre sine valgløfter:

Venstre vil prioritere skolen slik at både lærere og elever får økt motivasjon.

Vi vil jobbe for en mer tilpasset opplæring, slik at hver elev opplever å bli sett og fulgt opp. Vi vil ha mer frihet i skolen, slik at elever kan påvirke sin egen skolehverdag og føle trygghet, mestring og motivasjon. Elever skal ikke kjede seg på skolen. Utdanning er nøkkelen til frihet og muligheter senere i livet.

 

Venstre vil stanse naturtapet i kommunene.

Venstre vil gi kommunen lov til å verne naur lokalt. Vi skal ikke stanse utviklen av kommune og næringsliv, men vi må sørge for at utvikling og verdiskaping ikke går på bekostning av naturen. Det må lønne seg å ta vare på naturen, ikke å bygge den ned. Vi vil sikre alle god tilgang til rekreasjonsområder, slik at folk får kort vei og friheten til å bruke grønne områder i kommunen.

 

Venstre vil ha en næringsvennlig kommune.

Venstre vil ha en serviceinnstilt kommune, som hjelper fram de som vil starte nye bedrifter og skape nye arbeidsplasser. Samtidig ønsker vi å ha enda større fokus på arbeidsinkludering. Vi vil redusere skattebelastningen, kutte i formueskatten på arbeidende kapital og fjerne den økte arbeidsgiveravgiften for arbeidstagere som tjener over 750 000 kroner. Vi vil også fjerne eiendomsskatt en på næringseiendom, der det er innført.

 

Venstre vil kutte prisen på månedskort med minst 250 kroner

Venstre vil øke det statlige og lokale bidraget til kollektivtransporten, slik at prisen du skal betale kan kuttes. Lavere priser er viktig for å sikre økt mobilitet og frihet for de reisende. Billigere kollektivtrafikk er et gode for hele samfunnet. Det bidrar til utslippskutt, bedre luftkvalitet og gjør det lettere for flere å reise. Dagen familierabatter på kollektivtransport er ikke tilpasset moderne familier. Venstre mener man skal få rabatt også om man er aleneforelder med ett eller flere barn.

 

Her er Tinn Venstre sitt program for 2023-2027

Oppvekst, skole og barnehage

Helse og omsorg

Arbeid og velferd

Kultur og folkehelse

Miljø og infrastruktur

Næringslivsutvikling, samfunn og innovasjon

Lokaldemokrati og åpenhet