Skole

Skulpturparken Vrangfoss, vi samles rundt det beste leirbålet.

En stemme på Venstre er en stemme på skolen

Skole, oppvekst, og inkludering er saker Venstre brenner for. Vi vil at ungdommen skal få gode utviklingsmuligheter, slik at de de blir værende i Nome etter endt videregående og studier.

Venstre vil:

  • styrke laget rundt barn og elever ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer, miljøterapeuter og andre med flerfaglig kompetanse
  • at alle elever skal møte en kvalifisert lærer
  • at elevene møter et lag av lærere
  • sørge for at kommunene prioriterer økt lærerlønn
  • ha nulltoleranse for diskriminering og mobbing
  • styrke det lokale og regionale arbeidet for flere lærlingplasser
  • samarbeide med Ungt Entreprenørskap
  • være en god vertskommune for videregående opplæring og karriereveiledning, og tiltrekke seg desentraliserte fagskole- og universitetstilbud
  • jobbe for å ha et bredt fagtilbud ved Nome videregående skole, ikke minst videreføre fylkeslinjene i teknologi og industrifag, helse og oppvekstfag samt dekke behovene mulighetene for ny bergverksindustri i Nome
  • at lærerne som bestemmer når digitale verktøy skal brukes

forsiden | neste side