TanaLaksen 2023

https://laks.no/

Pukkellaksfella er kommet opp men kom den for seint? Fungerer den?

Vi ser på laksetellinga stor oppgang men tellinga skiller ikke på pukkellaks/stillehavslaks og atlanterlaks

Oppgangen av laks i Tanaelva telles av Luke

sjekk laksetelling i Tanaelva her