Toppkandidatane frå Venstre krev betre løysing for Slåttevikkrysset

Faksimile frå Tysvær Bygeblad. Bilete av Trygve Egge og Narve Susort framfor Slåttevikkrysset.

– Slik som dette er planlagt, blir det eit kvasi-kryss, seier Narve Susort frá Venstre. Partiet har gripe fatt i saka om ombygging av Slåttevikkrysset og er ikkje nøgde med forslaget som vegmyndigheitene har lagt fram.

Innhald frå Tysvær Bygdeblad.