Til innhold
Foto: Tysvær Venstre
Trygg og god oppvekst i Tysvær

Tysvær

Tysvær Venstre er kommunens liberale parti. Me arbeider for ein framtidsretta politikk som set menenske i sentrum. Me vil ha ein politikk som på alle område skal gje meir til dei som treng det mest. Kampen for eit god bygde- og bymiljø er viktig for oss.

I kommunestyret i Tysvær har me ein representant, Pauline Vik Vestly. Ta gjerne kontakt om du har innspel omkring saker som du er opptatt av. Gruppemøta våre er opne for alle.

Vil du vera med på laget for eit grønnare og betre Tysvær? Bli medlem i Venstre. 

 • Sats på skolen.

  Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

 • Flere nye jobber.

  Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

 • Ta vare på naturen.

  Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

 • På lag med framtida.

  Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.

Våre folk