Til innhold
Foto: Tysvær Venstre

Trygg og god oppvekst i Tysvær

Tysvær

Tysvær Venstre er kommunens liberale parti. Me arbeider for ein framtidsretta politikk som set menenske i sentrum. Me vil ha ein politikk som på alle område skal gje meir til dei som treng det mest. Kampen for eit god bygde- og bymiljø er viktig for oss.

I kommunestyret i Tysvær har me ein representant, Pauline Vik Vestly. Ta gjerne kontakt om du har innspel omkring saker som du er opptatt av. Gruppemøta våre er opne for alle.

Vil du vera med på laget for eit grønnare og betre Tysvær? Bli medlem i Venstre.

Våre folk