Trekk saken, EUB!

Nylig brukte EUB flere sider over flere dager til først å offentliggjøre en meningsmåling om partienes oppslutning i Eidsvoll foran kommunevalget, for så å følge opp med to sider om oppslutningen om ordførerkandidatene til Høyre, Ap og Senterpartiet.

06. juli kom det frem at de som svarte på spørsmålene om ordførerkandidat fikk oppgitt feil partireferanse på Senterpartiets ordførerkandidat Linn Suktamuk-Rygg. I 2019 ble hun innvalgt i kommunestyret for MDG, men byttet i perioden til SP. Nå er hun nominert på topp for sitt nye parti. I målingen er hun oppgitt å være ordførerkandidat for MDG, mens det korrekte er SP.

Feilen er alvorlig. SP fikk ordførervervet efter valget i 2015, beholdt det i 2019. Senterpartiet ble i 2019 Eidsvolls største parti, en posisjon Ap hadde hatt i sikkert 100 år. SP har tradisjonelt vært blant de fire største partiene i Eidsvoll, og hadde også ordførervervet i perioden (Terje Teslo). Selv om partiet nå stiller med en ny førstekandidat vil det ikke være oppsiktsvekkende om SP har som mål å gjenerobre ordførervervet. Det er ikke sikkert at alle som ble spurt i meningsmålingen er klar over at SPs ordførerkandidat har byttet parti. Når oppslutningen om ordførerkandidaten med partireferanse MDG ble så mye lavere enn oppslutningen om SPs oppslutning i meningsmålingen for partiene, vil det også kunne ha en følgefeil; oppslutningen om Aps og Høyres ordførerkandidater kan være annerledes, når det for de spurte ser ut som om SP ikke har noen ordførerkandidat i det hele tatt.

En meningsmåling er hverken en gjettelek eller selskapslek. Den som ønsker en god definisjon av en meningsmåling kan gå inn på nettstedet pollofpolls.no og klikke seg inn øverst til høyre.

Jeg går ut fra at EUB har både bestilt og betalt for ordførermålingen. Når spørsmålene ikke er kvalitetssikret før de ble stilt, og ikke kontrollert før resultatet ble publisert er målingen ikke bare en utgift for EUB men også verdiløs. Målingen er også verdiløs for velgerne. De kan ikke stole på resultatet. Heller ikke Ap og Høyre kan stole på at oppslutningen om deres kandidater er reell. Kanskje ville noen av de som har svart heller gitt støtte til SP hvis de ble gjort oppmerksom på at SP var et alternativ. Målingen er verdiløs for alle, men i tillegg urettferdig overfor SP og Line Suktamuk-Rygg.

EUB har publisert artikkelen med rettelse på sin FB-side, men uten mulighet for leserne til å kommentere? Hvorfor ikke?

Det er naturligvis kjedelig for EUB å publisere en måling med både feilkilder og mulige følgefeil. EUB har beklaget feilen, men burde gjort det eneste riktige: Beklage overfor de involverte og leserne, og trekke hele artikkelen tilbake.

Av Per Aage Pleym Christensen

(EUB publiserte innlegget på nett 11.07 2023)