Vi vil sikre best mulig framtid for alle.

Vi tror at framtiden kan være grønn og raus, med frihet til alle.

Vi mener at vi i dag alt for ofte må betale for å reparere, være seg skolebygg, naturen, eller de som får det tøft i livet. Vi mener at forebygging er den beste medisin, og forebygging får man gjennom smarte tiltak i dag, med umiddelbar effekt, men også framtidig vinning. Vi vil kjempe for at det lages gode realistiske vedlikeholdsplaner for alle kommunens bygg, med fokus på framtid og bærekraft. Vi vil kjempe for at tjenester er tidlig ute for alle for å forebygge eventuelle vansker senere, og vi vil kjempe for at alle skal oppleve frihet og god folkehelse.

Våre valgkampsaker er blant annet at Venstre vil:

  • Bygge basseng på Mysen.
  • Legge til rette for nye idrettsanlegg og utvide åpningstider og tilgjengelighet på eksisterende anlegg.
  • Sette individer foran system blant annet ved å styrke ordningen med helhetskoordinatorer i kommunen, og ved mer lavterskeltilbud og tidlig innsats innen rusomsorg og psykisk helse.
  • Sette fokus på innholdet i skole og barnehage. Det motiverer til å bli enda bedre.
  • Ha løpende opptak i barnehagene og garanti om barnehageplass, samtidig satse på kvalitet.
  • Gi alle barn under 10 år en gratis fritidsaktivitet.
  • Gjøre kulturskolen gratis.
  • Gi økt tilgjengelighet til naturmangfoldet og lokalhistorikken i nærmiljøet, for eksempel ved å ta initiativ til en folkesti langs med Glomma.
  • Ha fritt brukervalg i BPA ordningen.

For mer informasjon se forsiden vår: https://www.venstre.no/lokal/viken/indre-ostfold/