Årsmøte for 2022

Sveio Venstre gjennomførte sitt årsmøte tysdag 7. februar 2023 på Sveio kommunehus.

Sakslista var som følgjer:

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 2 – Godkjenning av årsrekneskap.
Sak 3 – Nominasjon valliste til kommunevalet.
Sak 4 – Val av styremedlemmar (leiar og kasserar).
Sak 5 – Val av delegatar til fylkesårsmøtet.
Sak 6 – Vidare arbeid fram til kommunevalet.
Sak 7 – Ev. innkomne sakar.

Møtereferat
Rekneskap