Venstre tar kampen for fjorden, kysten og vannet

Venstres førstekandidater fra venstre i Drammen, Lier og Asker - Herman Ekle Lund, Tove Hofstad og Elisabeth Holter-Schøyen.
Venstres førstekandidater fra venstre i Drammen, Lier og Asker - Herman Ekle Lund, Tove Hofstad og Elisabeth Holter-Schøyen., Foto: Venstre

Tilstanden for livet i Oslofjorden og Drammensfjorden er alvorlig. Tareskog og ålegrasenger er i kraftig tilbakegang, og torskebestanden er på historisk lave nivåer.

Forsøplingen har alvorlige konsekvenser for natur, fisk og dyreliv. Miljøgifter har gjort at fisk og skalldyr fra store deler av fjorden ikke bør spises. Forurensningen har også ført til at enkelte områder har så lavt oksygennivå i bunnvannet at alt liv er borte.

Skyldes menneskelig påvirkning

Denne negative utviklingen skyldes menneskelig påvirkning, og det er vårt felles ansvar å rydde opp. Heldigvis har vi et godt utgangspunkt i «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv», lagt fram av Venstres Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i 2021. Planen forplikter alle tilstøtende kommuner til Oslofjorden, inkludert Drammensfjorden, til å gjennomføre tiltak som er nødvendige for å bedre situasjonen. Vi må sørge for at alle aktiviteter og tiltak som settes i gang, har en positiv innvirkning på fjorden, samtidig som vi må stoppe all aktivitet som påvirker fjorden negativt.

Venstre har jobbet hardt

I Asker, Drammen og Lier har Venstre jobbet hardt for å ta vare på fjorden, kystområdene og vassdragene i mange år. Vi er glade for den økte bevisstheten i Lier kommune, der det er bredt engasjement for å bevare Lierelva og Drammensfjorden. Vi er avhengige av å stoppe avrenning fra landbruket og gjenopprette naturlige strandsoner. Planer for utbygging i fjordbyen og Gullaughalvøya må også balanseres med bevaring og restaurering av natur og habitater for dyre- og planteliv.

Mange prosjekter i Asker

Vi har tatt initiativ og vært pådriver for mange prosjekter i Asker. Vi arbeider med å stanse utslipp fra småbåthavner og fritidsbåter, etablering av flere septiktømmeanlegg og opprettelse av fredningssoner for hummer. Miljøvennlige skrogvaskeanlegg og moderne vann- og avløpsrenseanlegg er også viktige tiltak for å bekjempe forurensning.
I tillegg har beboerne på begge sider av Svelviksundet grunn til å juble, da kommunestyret i Asker enstemmig sa nei til nedbyggingen av Dramstadbukta. Venstre er spesielt opptatt av å sikre en helhetlig områdeplan og mulighetsstudie for hele Verket-halvøya, hvor hensyn til natur, miljø, friluftsliv, skipstrafikk, transport og alternative næringer må tas.

Bevare Knemsbukta og unngå nedbygging

I Drammen har Venstre kjempet for å bevare Knemsbukta og unngå nedbygging. Knemsbukta har et rikt biologisk mangfold, og det er viktig å beskytte den. Vi gir ikke opp før Knemsbukta er fredet, og vi jobber for at utviklingen på Bokerøya og Grunnane skal skje uten å ødelegge livet i vannet.

Sammen med engasjerte innbyggere har vi oppnådd seire i kampen for fjorden. Aksjoner, folkemøter, ytringer i aviser og sosiale medier har bidratt til å vise hvor viktig naturen er for oss. Vi takker alle som har bidratt, og vi lover å fortsette å gjøre vår del av jobben. Sammen tar vi vare på naturen og opplevelsene den gir oss.

Les hele kronikken fra førstekandidatene i Asker, Drammen og Lier i Røyken og Hurums Avis her.