Natur og matjord under press: – Vi kan ikke bygge over alt

Boye Bjerkholt i Storgata
Boye Bjerkholt, Venstres ordførerkandidat i Lillestrøm, Foto: Vidar Sandes

Romerike er Norges raskest voksende region, og vokser nå med ca. 7.000 nye innbyggere hvert år. Det setter naturverdier og matjorda under stadig sterkere press. – Vi kan ikke bygge over alt, sier Boye Bjerkholt, Venstres ordførerkandidat i Lillestrøm.

Venstre mener det er behov for en innstramming av arealpolitikken. Det må bli slutt på at veksten spres utover. I stedet vil partiet utnytte potensialet som ligger i fortetting og utbygging av såkalte “grå flater”.

– Grå flater er områder som allerede er bygd ned, og som i dag kanskje brukes til overflateparkering eller som er områder hvor det tidligere har vært industrivirksomhet eller lignende. Her kan vi bygge boliger for en voksende befolkning, uten at det går på bekostning av natur, matjord eller tur- og rekreasjonsområder, sier Bjerkholt.

I tillegg mener Venstre det er viktig å fortette rundt kollektivknutepunkter, fremfor å spre boligbyggingen utover.

– Vi må unngå at vi legger opp til bilbasert vekst. Veiene er allerede fulle i rushtiden, og det blir ikke bedre hvis vi legger opp til at det skal bygges enda mer spredt. I stedet må vi fortette nær kollektivknutepunktene, slik at det blir enkelt for folk å reise kollektivt til jobb og andre gjøremål, forklarer Bjerkholt.

For Venstre handler dette om å håndtere befolkningsveksten på en bærekraftig og klimavennlig måte, der vi bygger boliger til en voksende befolkning, samtidig som vi tar vare på natur og matjord, og bidrar til å redusere behovet for bil i hverdagen.

– Vi kan ikke bygge over alt, men vi kan allikevel bygge for en voksende befolkning hvis vi bare velger å bygge riktig og på rett steder, sier Bjerkholt.

Lillestrøm fra lufta Han peker på Lillestrøm by som et knutepunkt i særstilling på Romerike.

– Heller ikke her kan vi bygge over alt, for vi ønsker å ta vare på hagebyene, turområdene og parkene. Ikke minst trengs det flere grønne parker i en by som er i sterk vekst. Men Lillestrøm by har også store grå arealer, forklarer Bjerkholt.

Han peker særlig på sydsiden av stasjonen der både området rundt Nova Spektrum og de gamle industritomtene på Nesa nord skal utvikles.

– Dette er områder som ligger tett på Lillestrøm stasjon, og hvor det kan være plass til både boliger og arbeidsplasser – i tillegg til butikker, møtesteder, kultur og alt annet som hører byen til, fortsetter Bjerkholt.

Rett nord for byen ligger Kjeller flyplass, som utgjør et enormt område på 1100 dekar.

– Det er like stort som Grünerløkka bydel. Her kan vi planlegge en helt ny bydel, helt fra bunnen av, når flyplassdriften blir lagt ned. Vi kan planlegge helhetlig, langsiktig og klimavennlig, sier han.

Bjerkholt mener det er viktig for hele kommunen og regionen rundt at byen vokser og tiltrekker seg flere folk, flere arbeidsplasser og mer aktivitet. Det gir positive ringvirkninger til tettstedene rundt.

Men også andre knutepunkter i kommunen har stort potensiale. Bjerkholt peker på både Sørumsand sentrum og Fetsund sentrum som eksempler på steder som har spennende utviklingsmuligheter.

– Verkstedtomta på Sørumsand åpner for store muligheter, og det samme gjør områdereguleringen for Fetsund sentrum. En god miks av næring og boliger her vil bidra til å styrke Sørumsand og Fetsund som tettsteder, samtidig som vi ved å bygge her bidrar til å spare naturverdier og matjord andre steder. Ved å bygge riktig og på rett sted, skaper vi mer levedyktige lokalsamfunn og tar bedre vare på naturen og kulturlandskapet, fortsetter Bjerkholt.

Samtidig mener Bjerkholt at det er viktig at vi stiller tydelige krav ved fortetting i byen og tettstedene.

– Det er viktig at vi sørger for gode uterom og andre møteplasser, at det er kort vei til naturopplevelser, og at det i sentrumsområdene er utadrettet virksomhet på gateplan. Da skaper vi menneskevennlige og gode lokalsamfunn, samtidig som vi vokser på lag med natur og klima. Og slik tar vi Lillestrøm framover, avslutter Bjerkholt.