Dyr har egenverdi

Margrethe Prahl Reusch, andrekandidat for Lillestrøm Venstre og tredjekandidat for Akershus Venstre, Foto: Lillestrøm Venstre

– Det er få ting som gjør meg mer forbanna enn dumping og mishandling av dyr, tordner Margrethe Reusch. Hun er andrekandidat for Lillestrøm Venstre, og en aktiv dyreverner.

– Da jeg kom inn i politikken for åtte år siden, var det viktig for meg at vi fikk på plass en dyrevelferdsplan for kommunen vår. Og det fikk vi! Vi var landets andre kommune til å få på plass en slik plan. Dessverre ønsket ikke kommunestyret i nye Lillestrøm kommune å videreføre planen. Det synes jeg var skikkelig leit, fortsetter hun.

Men hun lover at hvis Venstre kommer i maktposisjon etter valget, så skal en ny dyrevelferdsplan for hele kommunen på plass igjen. En slik plan skal ta for seg hvordan kommunen aktivt kan bidra til god dyrevelferd for tamme og ville dyr i kommunen gjennom aktivt samarbeid med ulike organisasjoner, opplysningskampanjer og blikk på egen drift.

Reusch forteller om noe av det hun er aller mest fornøyd med som lokalpolitiker, og det nærmest glinser i øynene hennes.

– Vi har klart å finne en nedlagt barnehage og tilby denne til Dyrebeskyttelsen som akuttmottak for smådyr. Det er blitt helt fantastisk. Her kan hjemløse katter bo til de er i stand til å omplasseres. Det er blitt et eldorado for kattene.

Selv om Venstre er fornøyde med å ha fått på plass lokalet, er de ikke fornøyde med dyrevelferdspolitikken i Lillestrøm kommune. De har ikke tenkt å hvile på laurbærene med det første.

Venstre vil sørge for at frivillige innen dyrevelferd kan få økonomisk støtte på lik linje med andre frivillige, gjennom driftstilskudd eller søkbare støtteordninger på prosjektbasis. Gjennom dyrevelferdsplanen, ønsker de å få til opplysningskampanjer for chipping, vaksinering og sterilisering av dyr som ikke skal brukes i avl. Nasjonalt ønsker også Venstre et påbud om ID-merking av kjæledyr.

For noen år siden, fikk Venstre gjennomslag for etablering av flere hundegårder i gamle Skedsmo kommune. Mange av disse er i aktiv bruk, som et godt tilbud for både trim og sosialisering for de firbente menneskevennene. En gård er blitt midlertidig stengt på grunn av naboklager på blant annet parkering ved parken. Dette vil Venstre løse gjennom enda flere parker rundtom i kommunen, slik at man kan gå til parkene, og la bilen stå hjemme. Det mener de er god dyre- og folkehelsepolitikk.

De ville dyrene er også på agendaen i Venstre. De skal nemlig få leve gode liv i Lillestrøm kommune de også. Og Venstre vil gi dem gode liv gjennom en streng oppfølging av at hogst foregår utenom hekkesesong, tiltak for bedring av vannkvaliteten i og rundt Nitelva og store, sammenhengende grøntstrukturer der dyrene kan ferdes og leve.

– Den aller største trusselen for dyrene våre, er nedbyggingen av natur. Det må vi ta innover oss, sier Reusch.

En streng arealforvaltning står dermed høyt på listen over tiltak hos Venstre.

– For oss i Venstre er dyr viktige. De er viktige fordi de har egenverdi!, avslutter Reusch.