Utenforskap – en felles utfordring!

Utenforskap og ensomhet – det at stadig flere ikke føler seg som del av fellesskapet – er et økende sosialt problem. Det kan også bli et demokratisk utfordring hvis tilliten til de som styrer rakner. Veien til ytterliggående radikale bevegelser kan være fristende – særlig for unge som ser liten mening i tilværelsen.

Utenforskap løser vi ikke med noen enkle grep. Utenforskap er sammensatt og har mange årsaker. Men vi må tørre å snakke om det. Også i et Ørje og Marker preget av sommeridyll! For også her er det mange som sliter med å få endene til å møtes og som lever ufrivillig isolert.

“Alle skal med” er et godt slagord. Men ikke alle er med – heller ikke i Marker!.