Camilla Bilstad Johannesen

Camilla Bilstad Johannessen – En engasjert politiker som tar opp kampen for en rettferdig fremtid

Camilla Bilstad Johannessen er en stolt og dedikert politiker som er 3. kandidat for Vestfold Venstre og 1.kandidat for Sandefjord Venstre. Vi er stolte over å ha henne på laget.

Med en imponerende politisk erfaring og et sterkt engasjement er Camilla en talsperson for rettferdighet og like muligheter for alle innbyggere. Gjennom sin rolle som rådgiver i Stortingssekretariatet har hun utviklet en dyp forståelse for de viktige sakene som påvirker samfunnet vårt. Hun er dedikert til å bygge et samfunn der ingen blir etterlatt, og jobber hardt for å bekjempe fattigdom og barnefattigdom.

Camilla har også gjort seg bemerket som sosial entreprenør og gründer gjennom sitt arbeid med Vintage Baby. Hun har vist seg som en handlekraftig leder og en forkjemper for å integrere kvinner med minoritetsbakgrunn i arbeidslivet. Gjennom sitt samarbeid med Sandefjord kommune og NAV har hun bidratt til at over 100 arbeidsledige kvinner har fått sin første betalte jobb og kommet seg inn i arbeidslivet.

Med sin sterke lidenskap og dedikasjon til å skape en rettferdig fremtid, er Camilla Bilstad Johannessen en dyktig politiker som setter viktige saker på dagsordenen. Hennes erfaring som sosial entreprenør gir henne unike perspektiver og evnen til å finne innovative løsninger.

Vi er sikre på at Camilla vil fortsette å være en pådriver for positiv endring, og vi er stolte av å ha henne som en verdifull representant for Venstre. Med henne på laget kan vi se frem til en fremtid der alle innbyggere i Vestfold får de mulighetene de fortjener, og en politikk som tar opp kampen for en rettferdig og bærekraftig fremtid.