Hun vil løfte «Lyden av Sandvika»

Foto: Bærum Venstre

– Jeg tror «lyden av Sandvika» kan bli en internasjonal snakkis, sier Inger Marie Fausa Aasberg fra Stabekk.

Aasberg står ved Sandvikselva – midt i det som skal bli hjertet av kulturopplevelsene i Bærum.

Hun tror en bred kulturinnsats sammen med en styrket skole skal skape Bærum til et nytt kulturelt flaggskip i Norge. Skole og kultur henger sammen og utdanning har alltid vært viktig for Venstre, inkludert kulturskolen.

– En god utdanning starter i skolen og er fundamentet i et menneskes liv, sier Inger Marie og mener vi må se nærmere på finansieringen av Bærumsskolene slik at pengene styres dit behovet er størst. Og det er særlig den tidlige innsatsen hun vil kjempe for.

En skole med muligheter

Hun har vært lærer og har kjent den norske skolen på kroppen, og er brennende opptatt av en skole som omfavner mangfoldet, skaper inkludering og like muligheter.

– Alle må få mulighet til å nå sitt potensial i skolen, mener hun. Det betyr at de som sliter må få nødvendig støtte.

Skolen handler ikke bare om å gi elevene faglig kunnskap, men også om å utvikle deres sosiale og emosjonelle ferdigheter.

– Men jeg ser at det er vesentlig å styrke lærerrollen, gjennom bedre arbeidsvilkår, økt lønn og kompetanseheving. Målet er jo at vi beholder gode lærere og at vi får en undervisning som når fram til elevene i deres hverdag med en verden i stadig endring.