Odin Thune

Vi er stolte over å presentere Odin Thune (33) som Vestfold Venstres 4.kandidat for fylkestinget i 2023. Odin har gjennom skolen gjort en betydelig innsats for barn og unge og viderefører nå dette engasjementet inn i politikken.

Odin, opprinnelig fra Oslo, har lang erfaring innen pedagogisk arbeid, spesielt med barn og unge. Hans erfaring strekker seg fra ordinær undervisning på ungdomsskolen til tilrettelagt opplæring for elever med spesielle behov. Siden 2012 har han jobbet med Sommerskolen Oslo, hvor han har hatt lederansvar siden 2016. Med flere lederverv på sin CV, har Odin vist en tydelig evne til å lede effektivt og med integritet.

Politisk sett er Odin særlig opptatt av skole og å satse på barn og unge. Han verdsetter naturvern og jordvern, og er bestemt på å ivareta naturens verdi. Med et øye for økonomi og en tilnærming som fremmer langsiktig tenkning, har Odin en visjon om å bygge en bærekraftig og inkluderende fremtid for alle i Vestfold.

Vi gleder oss over å ha Odin Thune på laget og ser frem til å se ham kjempe for Vestfold Venstres kjerneverdier. Med Odin på laget, kan vi være sikre på at barn og unges interesser vil bli godt representert, og at våre naturområder vil bli ivaretatt med den respekten de fortjener.