Slik vil Venstre skape et levende lokalsamfunn i Time

– Venstre vil ta Time framover. Vi kjemper for at innbyggerne skal ha frihet til å leve det livet de ønsker, samtidig som vi tar vare på hverandre og naturen, sier Endre Vollsund, ordførerkandidat for Time Venstre.

Ønsket om å være med å gjøre en forskjell og troen på at samarbeid fører til de beste løsningene for innbyggerne er noe av det som driver Endre Vollsund inn mot valget.

Endre Vollsund, ordførerkandidat

En skole for alle

– Ved å ha en mer praktisk og variert skolehverdag vil en øke motivasjonen og mestringen hos elevene. Økt mestring og motivasjon vil igjen kunne føre til mindre fravær», mener Endre Vollsund.

Vollsund er tydelig på at Venstre har tillit til lærerne, og vil kutte i byråkratiet i skolen slik at lærerne kan fokusere mer på å følge opp elevene, både faglig og sosialt. Videre sier han at å innføre et løpende barnehageopptak gjennom året vil gjøre det lettere og mer forutsigbart for foreldrene.

Vern av natur

Vollsund snakker varmt om hjemkommunen sin. Han trekker frem naturen, den høye himmelen og siterer Kielland: «Enhver klondrian kan beundre Hardanger, men kom til Jæderen, her har vi natur for viderekommende».

– Naturen er viktig både for miljøet, men også for folkehelsen. Venstre vil stanse naturtapet i kommunen vår. Vi vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av matjorden, verne om det biologiske mangfoldet og kutte i klimagassutslipp. Slik at også generasjonene som kommer etter oss får nyte grøntområdene, forteller Vollsund.

Brenner for idrett og frivillighet

– Som barn, ungdom og voksen har jeg alltid vært med i idretten, som har lært meg masse, gitt meg gode minner og venner for livet. Gjennom årene, og spesielt som trener og frivillig i voksen alder ser jeg hvor viktig det er for ungdom å ha en aktivitet å gå til, sier Vollsund.

Vollsund vil jobbe for et mer mangfoldig aktivitetstilbud, for å forhindre forfall i ungdomsårene. Han ser et stort behov for mer plass i både haller og utendørsflater, spesielt på Bryne. Derfor brenner han ekstra for idrett, frivillighet og kultur, og ønsker å sikre at kommunen skal legge best mulig til rette for både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Da har barn og unge en trygg plass å være, har noe å gjøre og blir sett.

Et grønt næringliv

I Time kommune er det et spirende næringsliv. Venstre vil gjøre det enklere for små bedrifter å starte opp og drive i Time.

– Det skal bli enklere å være gründer. Venstre vil ha en serviceinnstilt kommune, som hjelper fram de som vil starte nye bedrifter og skape arbeidsplasser i kommunen. Det bidrar til både velferd og verdiskaping, sier Vollsund.

Venstre vil prioritere innkjøp og tjenester fra lokale aktører, og legge til rette for et attraktivt uteliv, og ønsker at tomme låver skal kunne brukes til næringsformål.

Kollektivtransport i hele kommunen

– Uansett hvor i kommunen du bor skal det være mulig å reise kollektivt. Venstre vil jobbe for flere bussavganger og flere bysykler i kommunen slik det blir lettere for folk å la bilen stå, forteller Vollsund.

Vollsund presiserer at det er fylkeskommunen som har ansvar for kollektivtransport, videregående opplæring og fylkesveier. Særlig innen kollektiv har Venstre i fylkespolitikken spilt en viktig rolle. Han peker derfor på at det er viktig å stemme Venstre både i kommunevalget og fylkesvalget.

Les også: 6 gode grunner til å stemme Venstre i fylkesvalget

Time Venstre har flere navn på fylkestingslista. Unni Fuglestad fra Bryne er andrekandidat for Venstre ved fylkestingvalget, og Sondre Undheim Lokøy fra Undheim står på en 5. plass.

Fylkestingkandidater:t.v. Sondre Undheim Lokøy (ungdomskadidat og 5. kandidat) og Unni Fuglestad (2. kandidat)

Med Venstre i førersetet

Avslutningsvis nevner Vollsund at Venstre skal være et parti som tar kunnskapsbaserte valg for å ta Time framover. Vollsund og resten av gjengen som stiller til valg for Time Venstre har en rekke viktige og gode saker på valgprogrammet for den kommende perioden:

Venstre vil:

  • Senke stemmeretten til 16 år, og ha en åpen mikrofon før kommunestyremøter.
  • Ha et levende lokalsamfunn og satsing på breddeidrett, og holde haller åpne i ferier og helger for organisert og uorganisert idrett.
  • Unngå eiendomsskatt.
  • Slå sammen Time og Klepp kommune til enn Jæren kommune.
  • Prioriterer innkjøp og tjenester fra lokale aktører.
  • Positive til utvikling av nærings- og boligtomter, sånn at unge voksne skal kunne etablere seg i Time og ha en trygg og god arbeidsplass.
  • At Storgata skal være en gågate.

Ønsker du en grønn framtid med frihet for alle?
Da bør du stemme Venstre i både kommunevalget og fylkesvalget. Godt valg!

Se hvem som står på liste for Time Venstre. Les hele programmet vårt her. Bli med på laget!