Styrket formidling av Munchs kunst

Tone Lind Jørgensen og Dag Nordbotten Kristoffersen

 

Opprinnelig innlegg av Dag N. Kristoffersen og Tone Lind Jørgensen, kandidater for Venstre, i Tønsberg Blad: https://www.tb.no/styrket-formidling-av-munchs-kunst/o/5-76-2105682

Edvard Munch er den internasjonalt best kjente norske bildende kunstner og en av modernismens viktigste kunstnere, med et stort globalt interessert publikum. Dette gir Norge, Vestfold og Horten/Åsgårdstrand et særlig ansvar for formidling av Edvard Munchs kunst.

Venstre i Horten og Vestfold har vært og vil være pådrivere for styrket formidling av den rike kunstarven etter Edvard Munch. Visning av kunst har en betydelig opplevelsesverdi for mennesker og er samtidig et viktig bidrag til å styrke verdiskaping og arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen i Vestfold.

Venstre i Horten og i Vestfold har programfestet konkrete tiltak for å styrke formidlingen av Edvard Munchs kunst og liv knyttet til spesielt Åsgårdstrand.

* For det første bør det igjen vurderes hvordan et fysisk formidlingssenter kan styrke formidlingsarbeidet. Fylkestinget i Vestfold har tidligere (2018) bevilget midler til et forprosjekt i samarbeid med Horten kommune, stadig med Venstre som pådriver. Nå bør kommunen komme på banen. Det digitale tilbudet i rådhuskvartalet er en viktig forbedring, men ikke tilstrekkelig som tilbud til et internasjonalt stort publikum.

* For det andre bør Vestfoldmuseene og Horten kommune undersøke muligheten for et samarbeid med Pål Gundersen om hvordan Kiøsterudgården og Gundersens egen Munch-samling kan styrke det samlede tilbudet i Åsgårdstrand.

* For det tredje bør Vestfoldmuseene v/Haugar kunstmuseum vurdere muligheten for et tettere samarbeid med det nye Munchmuseet og Nasjonalmuseet med sin Munch-satsing. Den betydelige nasjonale satsingen på disse museene bør kunne bidra til større publikumsinteresse for både Haugar kunstmuseum og Munchs hus.

* For det fjerdebør Vestfoldmuseene v/Haugar kunstmuseum prioritere utstillinger, prosjekter og forskning knyttet til Edvard Munchs kunst og hans produktive liv som kunstner i Åsgårdstrand. Den kommende utstillingen på Haugar, Warhol og Munch, er et godt eksempel på det.

* For det femtebør Åsgårdstrands unike kultur- og naturmiljø rustes opp og tas bedre vare på.

Edvard Munch malte mange av sine mest kjente verk i Åsgårdstrand. Og det unike er at vi fremdeles, snart hundre år senere, kan gå i hans fotspor i de autentiske miljøene. Som Munch selv sa det, «i Åsgårdstrand kunne han vandre i bildene sine». Og det kan vi også!

Mangel på omsorg

Landsbyen, strandlinjen og fjorden er en viktig del av historien om Edvard Munch i Åsgårdstrand. Og mye er heldigvis godt bevart. Kunstnerbyen er en sjelden perle, men noe preget av slitasje og mangel på omsorg. Det kan vi gjøre noe med.

Det er behov for et kvalitetsløft, både estetisk og for de myke trafikantene som vandrer rundt i Munchs univers. Derfor vil Venstre løfte inntrykket av gamle Åsgårdstrand, med bedre informasjon og større lesbarhet der Munch hentet sin inspirasjon og sine motiver, og med opprustning av landsbyens torg og gateløp.

Områdeplanen må følges opp med konkrete tiltak som fortauer og tilbakeføring av brosteinen, penere beplantning, flere benker og tidsriktige lysstolper uten skjemmende ledninger og hard ledbelysning. Med grundig opprydning i biltrafikken og parkeringen, samt i jungelen av skilt og søppelkasser.

Triveligere for alle

Tiltakene vil øke trivselen for innbyggerne, attraktiviteten for besøkende og gi kommunen større inntekter av kulturbaserte næringer. De vil gi en triveligere og tryggere by for alle, og en bedre totalopplevelse av Munchs liv og virke for besøkende. En god investering for oss i dag, og for generasjonene som kommer etter oss.

Venstre i Horten og Vestfold vil i pakt med vår kulturpolitikk invitere de politiske partiene, institusjonene og publikum til dialog og debatt om hvordan vi i fellesskap kan løfte formidlingen av Edvard Munchs rike kunst, med utgangspunkt i byen Åsgårdstrand og dens omgivelser.