Venstre vil skape et levende lokalsamfunn i hele Karmøy

– Venstre vil ta Karmøy framover. I kommunen vår er det mye potensiale – for å skape en enda bedre skole og gode oppvekstvilkår, for å ta vare på naturen og sikre forutsigbare rammevilkår for kommunens næringsliv, sier Bjarte Espeland Horpestad.

Karmøy Venstre stiller i år med et nytt lag, og Bjarte Espeland Horpestad stiller til valg som partiets ordførerkandidat.

Bjarte Espeland Horpestad, ordførerkandidat for Karmøy Venstre

Frihet i skolen og rullerende barnehageopptak
Vår aller viktigste oppgave er å sikre at barna våre får en god oppvekst. Barn skal sikres en god og trygg hverdag på skolene i Karmøy. Bjarte er også opptatt av å innføre rullerende barnehageopptak.

– I dag er det mange som må ta ut ulønnet permisjon fordi barnet er født i “feil” måned, og man må vente lenge før man har rett til barnehageplass. Det er både urimelig og svært kostbart for innbyggerne. Venstre vil sikre at man får barnehageplass etter endt permisjon, uansett når på året barnet er født.

Grønt næringsliv
Venstre vil gjøre det enklere for små bedrifter å starte opp og drive i Karmøy. Et konkret tiltak er å etablere en fast kontaktperson i kommunen som kan hjelpe oppstartsbedrifter og næringsaktører.

– Det skal bli enklere å være gründer. Venstre vil ha en serviceinnstilt kommune, som hjelper frem de som vil starte nye bedrifter og skape nye arbeidsplasser i kommunen, noe som bidrar til både velferd og verdiskaping, sier Horpestad.

Vi vil prioritere innkjøp og tjenester fra lokale aktører, og legge til rette for et attraktivt uteliv, og ønsker at tomme låver skal kunne brukes til næringsformål.

Ta vare på naturen
Den viktigste miljøsaken for Karmøy Venstre, er å være en tydelig stemme imot den nye omkjøringsveien rundt Åkra.

– Den foreslåtte veien legger beslag på mye natur, og i tillegg ødelegges matjord. Dette er viktige hensyn for Venstre, og det blir ekstra viktig når vi kan oppgradere dagens vei gjennom Åkra. Det er bra både for innbyggerne og naturen, sier ordførerkandidaten til Venstre i Karmøy.

Venstre er opptatt av å ta vare på de flotte naturområdene i kommunen. De er viktige både for folkehelsa, det biologiske mangfoldet og for framtida.

– Karmøy har flotte naturområder som i større grad bør vernes. Langs kysten er det flotte strender og kystlandskap som må vernes for neste generasjon. Vi kan ikke tillate bygging i strandsonen, eller at naturområder ødelegges for neste generasjon, sier Horpestad.

Bedre busstilbud
– Uansett hvor i kommunen du bor skal det være mulig å reise kollektivt. Venstre vil jobbe for flere bussavganger og flere bysykler i kommunen slik det blir lettere for folk å la bilen stå, sier Horpestad.

Horpestad påpeker at det er viktig å stemme Venstre både i kommunen og fylket. Karmøy Venstre har flere navn på fylkestingslista. Selv står Horpestad på 7. plass på fylkestingslista.
Det er fylkeskommunen som blant annet har ansvar for kollektivtransport, videregående opplæring og veier. Alle disse områdene er viktige for innbyggernes hverdag.

Det er derfor viktig å huske på å stemme Venstre både i kommunevalget og i fylkesvalget.

Les også: 6 gode grunner til å stemme Venstre i fylkesvalget

– Venstre har spilt en viktig rolle for utviklingen av kollektivtilbudet i fylket vårt, og dette arbeidet vil være en viktig prioritet også i den kommende valgperioden, sier Horpestad.

Langt engasjement
Horpestad er 25 år gammel, og Karmøys yngste ordførerkandidat. Til tross for sin unge alder, er han ikke ny i politisk sammenheng. Horpestad engasjerte seg i Unge Venstre allerede som 12-åring, og har hatt sentrale ungdomspolitiske verv på nasjonalt nivå. I dag er han nestleder i Venstres fylkesparti i Rogaland.

Bjarte er utdannet økonom, er gift og bor på Moksheim.

Stem Venstre 11. september

Se hvem som stiller til valg for Karmøy Venstre.

Les mer om hva vi skal jobbe for de neste 4 årene.

Bli med på laget!