Marker trenger en hyttepolitikk

Marker er en betydelig hyttekommune.

Hyttebeboerne legger igjen store beløp ved kjøp av kjøp av varer og tjenester.

De bidrar til kommunekassa gjennom skatter og avgifter.

De oppsøker festivaler og arrangementer. De kommer med gode ideer og forslag.

Hyttebeboerne er flotte ambassadører for Marker.

Skillet mellom fastboende og hyttebeboere er i ferd med å bli utvisket.

 

Derfor må det tenkes nytt:

Er våre helse- og omsorgstjenester rustet for yte hyttebeboerne de tjenestene de har

krav på ?

Er adkomstveiene til hyttefeltene gode nok?

Er kommune og lokalsamfunn flinke nok til å trekke hyttebeboerne med i arbeidet med planer og prosjekter for videre utvikling av kommunen?

Hvor mange nye hytter er det fornuftig å gi tillatelse til?

 

Vi trenger en gjennomtenkt hyttepolitikk hvor disse og andre spørsmål blir belyst.