Utenforskap starter med utdanning

29 prosent av innbyggerne i Sarpsborg har grunnskolen som høyeste utdanning, og har altså ikke fullført videregående.

I følge Levekårsundersøkelsen har disse dobbelt så stor sannsynlighet for å ha vanskeligheter med å få endene til å møtes som de som har fullført videregående skole: “Unge med utdanning på ungdomsskolenivå eller lavere hadde dobbelt så stor sannsynlighet for å fortsatt være utenfor (arbeidslivet) etter fem år.” 31 prosent i denne gruppen vil ikke kunne takle en uforutsett utgift på 19.000 kroner.

Utenforskap går i arv

Visste du at andelen elever på videregående skoler i Østfold som sluttet underveis i utdanningsløpet var på 9 prosent totalt sett i årene 2015-2021? Men om vi ser på det samme for elever som har foreldre som kun har fullført grunnskolen selv, øker andelen som sluttet underveis til bekymringsfulle 20 prosent.

I gruppen med foreldre som har fullført videregående selv, er andelen som sluttet underveis på 10 prosent. Kan du gjette hvor det er lavest andel elever som dropper ut?

Lavest andel elever som slutter underveis finner vi hos foreldre som selv har høyere utdanning; der er andelen elever som slutter underveis i videregående utdanning bare 5 prosent.

Om vi ser på tallene for andelen som ikke fullfører videregående utdanning basert på inntektsnivået i hjemmet, ser vi relativt like tall: Av de som har foreldre med lavest inntekt, dropper 19 prosent ut av videregående, mot 4-5 prosent av elever i familier med høy inntekt.

Baserer vi tallene på antall i husholdningen som har jobb, gjentar mønsteret seg: Om ingen hjemme jobber, er andelen som slutter underveis i videregående utdanning på nesten 22 prosent, mens om minst én hjemme er i arbeid, slutter bare 11 prosent av elevene underveis i utdanningen.

Det finnes en løsning

Med tanke på hvor nylig disse tallene er hentet, er det tydelig at dagens løsninger ikke fungerer. Hva får elevene til å droppe ut?

Noen av de vanligste årsakene er mobbing, manglende støtte på skolen, ensomhet, sykdom, trivsel, og at de mangler støtte hjemme.

Hvordan kan det motvirkes? Sarpsborg Venstre ønsker å skape en skole der elevene trives og opplever mestring. Derfor vil vi ha flere helsesykepleiere, miljøarbeidere og andre fagpersoner med kompetanse utenfor det rent pedagogiske. Dette vil gi lærerne mer tid til å undervise, og elevene den beste utdannelsen.

I tillegg ønsker vi i Sarpsborg Venstre å styrke helsestasjonen for unge, slik at de alltid har rask tilgang til psykolog. Vi ønsker også å styrke familierådgivningstjenestene, og å sørge for at det er mulig å melde seg på lavterskeltilbud også digitalt, slik at man unngår at telefonvegring forhindrer at noen får hjelpen de trenger.

Les hva vi jobber mot i valgprogrammet vårt for Sarpsborg i Kommunestyrevalget i 2023.

 

Kilder: