Det å mangle venner er alvorlig

Foto: Privat

Alle barn og unge i Horten har rett til en trygg oppvekst og en god skole som gir tilhørighet til lokalsamfunnet. Uheldigvis opplever mange utenforskap og vanskeligheter.

Utenforskap har flere årsaker og store konsekvenser, både for den enkelte og samfunnet. Derfor er det en av våre viktigste utfordringer som må prioriteres.

«Horten er en dritfin by å bo i…» og «HortenLove» viser at vi ønsker fellesskap for alle. Horten Venstre vil jobbe for flere relevante tiltak mot utenforskap.

Vi må motvirke utenforskap allerede før barn blir født, og det må jobbes med i alle aldersgrupper. Dette krever bred og tverrfaglig tilnærming.

Utenforskap kan ramme alle og henger ofte sammen med sosiale forskjeller. Det kan skyldes lavinntekt, begrenset deltakelse i aktiviteter, psykiske eller fysiske utfordringer, rus, mobbing eller kulturelle forskjeller. Mange unge føler seg utenfor på ulike områder, og det å mangle venner både på skolen og fritiden, er alvorlig.

Horten Venstre er dedikert til å styrke idrett og kultur som viktige arenaer for barn og unge. Vi ønsker at alle, uavhengig av familiens økonomi, skal få muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. Dette gir mestringsfølelse, tilhørighet og en god selvfølelse. Derfor programfester vi å styrke fritidstilbudet, med spesiell vekt på barn i sårbare situasjoner, og tilby friplasser i Horten kulturskole.

0-24 samarbeidet er en nasjonal satsing for å bekjempe utenforskap og forbedre oppvekstsvilkår. Horten kommune har deltatt siden 2020. Målet er bedre samarbeid mellom tjenesteområder og en gjennomføringsgrad på 90 prosent på videregående opplæring innen 2030. Som politikere har vi ansvar for å sørge for at arbeidet med å motvirke utenforskap blir videreført i neste periode. Vi ønsker å legge til rette for enda bedre resultater enn det som ble oppnådd i forrige periode, basert på den erfaringen og kunnskapen vi har fått gjennom samarbeidet i disse tre årene. Vi ser også til andre kommuner som har oppnådd gode resultater, og lar oss inspirere og lære av deres erfaringer.

Fullføringsreformen ble vedtatt 1. juni 2021 da Venstre var i regjering med Guri Melby som kunnskaps- og integreringsminister. Den gir rett til å fullføre videregående opplæring, selv om man har falt utenfor eller ønsker å endre retning. Målet er å tilpasse opplæringen til den enkeltes behov. Horten og Norge trenger flere faglærte som velger yrkesfag og tar fagbrev. Reformen vil også øke tiltak og læreplasser for elevene. NTNU-studie viser at hver elev som fullfører videregående opplæring, gir samfunnsgevinst på nesten én million kroner.

Vi vil ha en inkluderende og rettferdig by, der alle barn og unge føler seg verdsatt og inkludert. Dette engasjementet vil fortsette å være vår kjerneverdi. Gjennom samarbeid, kunnskap og kjærlighet vil vi styrke fellesskapet og gi alle barn og unge muligheten til å blomstre og lykkes.

Vårt åpne møte om utenforskap i august vil inkludere Larvik kommunes vellykkede prosjekt «Våre Unge», og sentrale Venstre-politikere vil diskutere dette temaet som vi har engasjert oss i mange år. Bli med oss og bidra til en inkluderende Horten.

Sted: Horten VGS

Dato: mandag 21. august

kl 18-20!

 

 

 

 

 

Lene Cathrine Albertsen, 2. kandidat