Osterøy Venstre – et lite parti med en stor stemme

Renathe Tangen er Osterøy Venstres ordførerkandidat ved lokalvalget 2023-2027, Foto: Privat
På valgdagen, 11. september, får vi igjen muligheten til å stemme over hvordan vi ønsker at samfunnet vårt skal styres de neste fire årene. Det er et viktig valg, og bestemmer i hvilken retning kommunen skal føres.

Osterøy Venstre er et lite sosialliberalt parti, med en kraftig stemme, og vi får til svært mye i samarbeid med de andre partiene. Med sunt folkevett ønsker vi å styre kommunen i en grønnere og mer miljøvennlig retning.

Ansvar for hverandre og for kommende generasjoner ligger til grunn for at Venstre er et helgrønt parti, og foran det kommende valget er Osterøy Venstre det partiet som er mest opptatt av å prioritere natur og miljø. Vi vil også være det næringsvennlige partiet, og heie på både små og store bedrifter, og ikke minst skal vi prioritere barn og unge. Det er behov for ny ungdomsskole, og her ønsker Osterøy Venstre at det skal bygges et nytt skolebygg, og vi ønsker også flere lærerressurser i både skolene og barnehagene våre. Vi skal fremover, ikke bakover, og barna er fremtiden.

Osterøy Venstre har et krystallklart verdisyn. Makt korrumperer! Derfor vil vi i partiet, til enhver tid, spre makten og utfordre dem som sitter på den. Og fordi vi ikke er i lommen på noen, har vi ingen skjult agenda å ta hensyn til. Vi i partiet skal opptre åpent, ryddig og lojaliteten skal ligge til innbyggerne, og ikke til administrasjonen eller de andre partiene. Selv om vi vil samarbeide godt med de andre partiene, vil vi si fra når båndene i kommunestyret blir for tette, og når prosessene ikke er åpne nok.

I tillegg til svært god Osterøy-politikk, får dere også en lokal representant som er uredd, og med masse kraft og vilje. Jeg vil bygge opp under den gode drivkraften som finnes blant folk, i næringslivet, i bygdene og i fellesskapet, mer enn noen andre. Jeg har alle de viktige verdiene innabords; ansvar for fellesskapet, ansvar for naturen og toleranse for alt og alle jeg møter.

Valgdagen er en av de mulighetene vi har i Norge til å være med å stake ut kursen for samfunnet vårt. Alle som velges inn i kommunestyret i september, har ikke selv gitt seg retten til å ta valg på vegne av kommunens innbyggere, men de møter fordi du har gitt din stemme til akkurat dem. Derfor er det så viktig at nettopp du setter deg inn i hvilket parti DU mener har potensiale for å få kommuen på rett kurs, og kanskje du ved dette valget skal prøve en ny retning?

Dersom du synes Osterøy gjør nok i dag for å bygge fremtiden, løse klima- og naturkrisen og gi folk frihet i hverdagen, må du gjerne stemme på andre parti enn Venstre. Om du derimot, som oss, er utålmodig og vil gi folk mer frihet, flere muligheter og ønsker å ta Osterøy fremover:

Velkommen til Venstre i lokalvalget 2023!