Horten Venstre vil styrke egenorganisert idrett i Horten

Foto: Venstre

Venstre har alltid hatt, og vil fortsette å ha, et stort hjerte for et inkluderende idrettsmiljø for barn og unge i Horten. Vi mener at idrettens betydning skal strekke seg langt utover fysisk aktivitet alene. Idretten bringer med seg verdier som samhold, glede, inkludering og integrering og det er vår forpliktelse å tilrettelegge for et miljø hvor alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn eller økonomi, kan delta og dra nytte av disse positive effektene.

Historien til all idrett har en felles opprinnelse – selvorganisert aktivitet. Den felles motivasjonen for konkurranse og samarbeid har formet våre lokale idrettslag. Vi må aldri glemme deres røtter: et ønske om samhold gjennom lek.

I hjertet av vår egenorganiserte idrett i Horten finner vi idrettslagene. Deres innflytelse strekker seg langt utenfor de organisatoriske grensene, og de fungerer som en kraftig motor for selvorganisert aktivitet utenfor de tradisjonelle arenaene.

Tilbud som Åpen Hall, Kulturhuset 37 og Kulturskolen og lignende spiller en sentral rolle i å opprettholde et bredt og mangfoldig fritidstilbud for våre barn og unge, uansett om det er E-sport, musikk eller fotball som engasjerer.

Venstre vil jobbe målrettet for å styrke og videreutvikle mangfoldet av idrett og fritidstilbud gjennom etablering av flere skreddersydde arenaer for barn og unge i Horten. Våre investeringer spiller en avgjørende rolle i kampen mot utenforskap. Vi vil mobilisere mer frivillig innsats og ønsker å invitere flere barn og unge til deltakelse, og dermed skape en inkluderende kommune som vi alle kan være stolte av.

For å sikre et bredt spekter av muligheter, vil Venstre jobbe for å:

  • Utvide og forbedre Åpen Hall-tilbudet ved å øke hallkapasiteten i egnede lokaler.
  • Fremme et varig, innendørs skateanlegg i Horten.
  • Opprettholde og forbedre eksisterende idrettsbaner, både ute og inne.
  • Videreutvikle Lystlunden Arena Horten med økt variasjon i idrettstilbudet og sørge for håndball i elitestandard.
  • Legge til rette for et nært samarbeid mellom den offentlige sektoren, lokale frivillige og næringslivet.
  • Aktivt engasjere kommunen som samarbeidspartner ved større idrettsarrangementer i Lystlunden.

Gjennom disse tiltakene skaper vi et inkluderende og mangfoldig idrettsmiljø som imøtekommer ulike behov og interesser blant barn og unge i Horten. Dette vil ikke bare bidra til bedre fysisk helse, men også styrke fellesskapet og trivselen blant våre barn og unge, og legge grunnlaget for deres fremtidige mestringsfølelse.

Hvert smil og hver drøm påminner oss om hvor viktig vår visjon er: å bekjempe utenforskap og fremme inkludering.

Hilde Holta og Niklas Cederby, listekandidater, Horten Venstre