Nei, det går ikke an å prioritere alt!

Foto: Venstre

Det høres kanskje ut som en selvfølgelighet, det at «man ikke kan prioritere alt». Allikevel er det ofte det man sitter igjen med som inntrykk når man hører og leser hva en del politikere lover i en valgkamp.

Ikke skal man effektivisere, ikke skal man legge ned eller endre noe, ikke skal man innføre eiendomsskatt, man skal snarere bruke mer penger på alt! Dette går åpenbart ikke i hop på noen som helst slags måte, og gir kun mening i et stemmeregnskap, ikke i et kommuneregnskap.

Jeg er veldig opptatt av at vi overleverer kommunen i bedre stand til neste generasjon enn det den var i da vi overtok. Aller helst i veldig mye bedre stand. Og det kan vi få til. Vi mener dette kan gjøres uten å innføre eiendomsskatt. Ikke bare det; vi vet det kan gjøres uten å innføre eiendomsskatt. Men da må vi være villige til å ta noen grep. Og vi må være villige til å ta grep innenfor de to store kostnadsdriverne i kommunen: Helse og Oppvekst. Til sammen utgjør disse to områdene det aller, aller meste av kommuneøkonomien.

Og det er strukturelle grep som må til. Vi må altså organisere oss sånn at vi kan levere gode tjenester tilpasset hvordan ting er på vei til å bli, ikke henge fast i hvordan vi gjorde dette før. For oss er det helt innlysende bra å sentralisere den tyngste eldrepleien til et spesialisert hjem, hvor leger, sykepleiere og andre fagpersoner og ansatte kan yte nettopp bedre pleie. Dette svarer opp behovet både personell og pasienter har for et framtidsrettet, effektfullt pleietilbud for en stadig eldre befolkning. Så skal vi samtidig forbedre omsorgstilbudet i både Åsgårdstrand og på Borre. Dette svarer opp behovet vi kommer til å få for et bredere og bedre omsorgstilbud nå som vi blir stadig eldre. Og dette kan vi gjøre uten å øke kostnadene. Vi må bare være villige til å endre hvordan vi jobber.

Videre må vi gjøre noe med skole- og barnehagestruktur. Det blir færre barn (uansett hvordan man vrir og vender på det), og spesielt skolestrukturen er konstruert for slutten av forrige årtusen, ikke for de som faktisk skal gå på skole i Horten framover. Jeg tør påstå at ingen, absolutt ingen, ville foreslått å anlegge tre barneskoler og to ungdomsskoler i Holtandalen om man skulle startet på dette i dag. Gjør vi ikke noe med strukturen på skole, må vi redusere antall lærere. Eller redusere tjenestene innenfor helse. Eller innføre eiendomsskatt. Så enkelt er det.

Jeg mener du som velger har rett til å vite hva vi som politikere faktisk er villige til å gjøre for å holde skuta på rett kjøl: Jeg tror på ærlighet.

Jeg tror at du som velger er godt i stand til å gjøre dine egne prioriteringer, og velge deretter. Men da må vi være tydelige, etterrettelige og klare som politikere. Ellers vil enhver beslutning du tar være gjort påsviktende grunnlag, og det synes jeg ikke du fortjener.

Så når du hører en politiker si at de vil «prioritere» helse og oppvekst, ikke gjøre strukturelle endringer innenfor disse områdene og er imot eiendomsskatt, kan du med trygghet vite at «nei, dette stemmer ikke». Og da bør du også la vær å stemme på akkurat disse politikerne.

Eddy Robertsen – Ordførerkandidat, Horten Venstre