Besøk til tingrettens nye lokaler

Gunnar Kvassheim

Eigersund Venstre har hatt besøk av stortingsrepresentant Ingvild W. Thorsvik fra Mandal. Sammen med Trine Salvesen Røyneberg og Gunnar Kvassheim fra lokallaget besøkte hun blant annet tingrettens nye lokaler i Egersund.

Sorenskriver Mariann A. Svensen i Sør-Rogaland tingrett kunne fortelle om gode resultater etter sammenslåingen av tre tingretter i sør-fylket. Saksbehandlingstiden har gått ned og gode fagmiljøer etablert.

De nye lokalene i Egersund er meget godt tilpasset dagens behov. Verken de ansatte, lokale advokater eller lokale politikere vil tilbake til den gamle løsningen. Det er mer fornuftig å bruke ressurser på å styrke domstolene enn på å reversere velfungerende løsninger.

Advokatfirma Stokkeland ble også besøkt. Der kunne advokat Espen Andersen bekrefte tilfredshet med hvordan den nye tingsrettsmodellen fungerer.

Turen gikk videre til skredderbutikken Hussam driver i Elvegaten. Han kom til Egersund for fem år siden. Da kjente han ingen her og kunne ikke norsk. Nå har han funnet seg meget godt til rette. Skredderbutikken har fått god mottakelse og gir stadig mer arbeid. Hussam jobber også i pakkeriet til Dalane Trykk.

  • Jeg ble kjent med Hussam for fem år siden og vi har blitt gode venner. Det er imponerende hvordan han har funnet seg til rette, fått mange venner og laget seg et levebrød. En suksesshistorie, sier Gunnar Kvassheim.

Nå venter Hussam på å få innvilget norsk statsborgerskap. Med det kan han besøke familien i Aleppo, som han ikke har sett på 13 år.

Dessverre kommer det stadig nye beskjeder om at ventetiden på ferdigbehandling av søknaden om statsborgerskap blir forlenget. Siste nytt er at ventetiden går fra 26 måneder til “helt åpent”.

Ingvild W. Thorsvik kommer til å følge opp saken.

I et møte med Inghild Liland fikk vi høre om lokalt arbeid med å ta hånd om katter og kaniner som folk forlater ute i naturen. Vi fikk nyttig innspill som kan brukes til å lage en lokale dyrevelferdsplan. Det samme bidro Thorsvik med. Hun har fremmet en rekke dyrevelferdsforslag på Stortinget.

Besøket ble avsluttet med en grundig briefing om den lokale diskusjonen rundt bemanningen ved politistasjonen i Egersund. Bemanningen er redusert, noe som har gått ut over både beredskap og forebyggende arbeid.