En moderne idrettspolitikk på lag med gode lokale krefter

Kommunen har en viktig oppgave for å legge til rette for barne- og ungdomsidrett.

Dette gjøres ved utbygging og vedlikehold av anlegg og arenaer som også må være gratis å bruke. Venstre vil i neste bystyreperiode tredoble driftstilskuddene til den organiserte barne- og ungdomsidretten.

Fædrelandsvennens leder 17. juli skiver at breddeidretten er en grunnpilar i det norske samfunnet. Det er vi enige i og derfor må vi støtte opp om frivilligheten i idrettsklubbene. De utfører uvurderlige og viktige samfunnsoppgaver som fremmer folkehelse, integrering og mestringsfølelse. Mette Stavnsbo og Bjørge Herman Hansen, institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, UiA, skrev i en kronikk i FVN 4. februar om hvordan vi kan påvirke fremtidens folkehelse positivt. «Over halvparten av ungdommene våre og majoriteten av oss voksne oppfyller ikke minsteanbefalingene for fysisk aktivitet. Norsk inaktivitet er beregnet til å koste omtrent 239 milliarder hvert år». Da forstår en at offentlig tilskudd til idrettsklubbenes drift er lønnsomme investeringer. Kristiansand kommunes driftstilskudd til idrettsklubbene i 2023 er 133 kroner pr medlem under 20 år. Venstre vil i alle fall å tredoble dette i neste bystyreperiode.

Frafallet fra den organiserte idretten er betydelig i ungdomstida og mange står utenfor den organiserte idretten, blant annet på grunn av høye utgifter til utstyr og treningsavgifter. Også dette understøtter behovet for offentlige bidrag. Og derfor heier Venstre på eksperimentet til idrettsklubben Våg, der en har senket prisen for deltakelse ned til 50 kroner. Vi kan ennå ikke si at dette er den rette måten å gjøre det på, men det er flott at noen tør tenke nytt, og at en på den måte kan skaffe seg nye erfaringer.

Venstre vil føre en moderne idrettspolitikk som spiller på lag med alle gode lokale krefter for å gjøre idretten tilgjengelig for alle som vil være med å oppleve idrettsglede. Særlig viktig er det å sikre barn og unge reell mulighet til å delta i idrettsaktiviteter ved å fjerne barrierer som i dag hindrer deltagelse for mange. Derfor stiller vi til valg for Venstre.

Petter Benestad, 3.kandidat

Iselin Bøge Rom, 5.kandidat

Innlegget sto på trykk 25.juli:

https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/0QJ9dg/en-moderne-idrettspolitikk-paa-lag-med-gode-lokale-krefter