Nøkkelen til å kutte utslipp i Kristiansand

Klimakrisen er alvorlig, og omstillingen går altfor sakte. For å løse klimautfordringen må det bli lettere å leve et grønt liv. Vi lokalpolitikere er nærmest folks hverdag, og har derfor et stort ansvar i å gjøre det enkelt å leve miljøvennlig. Nettopp derfor er Klimasats et såpass utrolig viktig klimatiltak.

Klimasats er en støtteordning som finansierer lokale klimatiltak. Venstre fikk gjennomslag for å opprette denne ordningen i 2016, og siden den gang har det blitt delt ut 1,2 milliarder kroner til 1850 klimatiltak i kommuner rundt omkring i hele landet.

Kristiansand kommune har vært en aktiv søker på klimasatsmidler, og har mottatt tilskudd til i alt 47 prosjekter. Blant annet mottok kommunen 3 millioner kroner til klimatiltak på ny gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken som åpnet for ett år siden. Stasjonen er planlagt slik at det ikke skal benyttes maskiner med fossilt drivstoff. Blant annet er det elektriske rullekomprimatorer. Komprimering vil redusere transportbehovet for enkelte avfallstyper med opptil 80 prosent. Kommunen har påpekt at Klimasats‐støtten ikke bare har gitt et større økonomisk handlingsrom, men at det også forplikter og bidrar til at klimatiltak blir prioritert og gjennomført.

Et annet klimasatsprosjekt har bidratt til ny drosjeavtale med krav om fossilfrie biler fra 2021, innkjøp av en elektrisk renovasjonsbil og klima- og miljøstrategi for bygg og anlegg i kommunen.

Nye utregninger viser at Klimasats har vist seg å kutte utslipp mye raskere enn det man trodde før. Ordningen har hittil allerede ført til utslippsreduksjoner på 600 000 tonn Co2-ekvivalenter mot 2030. Dette gjør Klimasats til et av de mest kostnadseffektive klimatiltakene vi har.

Til tross for denne kjempesuksessen så har regjeringen, ledet av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, forsøkt å fjerne ordningen gjentatte ganger. Senest i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 ble det bevilget null kroner til Klimasats-ordningen. Det er hårreisende. Den grønne omstillingen krever flere, ikke færre klimatiltak.

I motsetning til regjeringen vil vi i Venstre styrke Klimasats-ordningen enda mer. Klimasats var hjertebarnet til Venstre da vi satt i regjering, og nå foreslår vi å øke de årlige bevilgningene til 230 millioner kroner. Klimasats er et effektivt, populært og billig klimatiltak. Ja, det er rett og slett absurd å ville fjerne den.

Om vi skal klare å nå våre klimamål trenger vi politikere som velger å prioritere klimasaken. Det får du ved å stemme på Venstre. En stemme på Venstre, er en stemme på klima.

Iselin Bøge Rom, 5.kandidat

Petter Benestad, 3.kandidat

Innlegget var på trykk 7. juli:
https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/O81yn3/noekkelen-til-aa-kutte-utslipp-i-kristiansand-kommune