Stem på Venstre i Kristiansand

Kristiansand Venstre, kandidater 2023
Foto: Frode Vestgarden

Vi vil at Kristiansand skal være en levende storby hvor vi tar vare på naturen, gir alle barn en god start og legger til rette for at næringslivet og kulturlivet blomstrer.

Våre viktigste valgløfter er:

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Kristiansand.
Venstre vil prioritere skolen slik at både lærere og elever får økt motivasjon.

Venstre vil:

• ha rullerende barnehageopptak og mer fleksible åpningstider

• gi søskenmoderasjon til familier som har barn både i barnehage og SFO

• tredoble driftstilskuddene til frivillig barne- og ungdomsarbeid

En god psykisk helse er avgjørende for å leve et fritt og godt liv.
Det er for mange som ikke får hjelpen de trenger, og derfor må vi løfte arbeidet med psykisk helse i alle livsfaser.

Venstre vil:

• styrke lavterskeltilbudet i kommunen

• sikre gode overganger fra sykehuset til kommunale tilbud

• rekruttere flere psykologer til kommunen

Vi skal gjøre Kristiansand til en foregangs­kommune i klima- og miljøpolitikken.

Venstre vil verne om naturen i kommunen. Vi vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold og redusere klimagassutslipp.

Venstre vil:

• redusere prisen på månedskort med 250 kroner og få flere bussavganger

• fjerne momsen på elsykler og få flere sykkelprioriterte gater

• opprettholde lokale elbilfordeler, som reduserte parkeringsavgifter og lavere bompengesatser

Kristiansand blir best når kommunen spiller på lag med næringslivet, frivilligheten og innbyggerne
Venstre heier på ildsjeler som gjør byen vår bedre, på et fritt og mangfoldig kulturliv og på dem som vil skape arbeidsplasser.

Venstre vil:

• gi mindre plass til biler og videreutvikle Odderøya for kultur og andre kreative næringer

• ha søndagsåpne butikker i sentrum om sommeren og ha et levende byliv med skjenking til 03:00

• fremme grønne næringer, flytte havna og sikre forutsigbarhet for næringslivet

Kristiansand skal være en raus og inkluderende kommune med plass til alle
Venstre står opp for dem som trenger
det mest.

Venstre vil:

• at skeive skal få leve frie og trygge liv

• gjennomføre en lokal rusreform

• sikre mennesker med funksjons nedsettelse tilgang til brukerstyrt personlig assistanse, avlastning og støttekontakt

 

Les resten av vårt program og vår valgliste.

Godt valg

Ordførerkandidat, Jacob Haugmoen Handegard. Foto: Frode Vestgarden