Venstre vil ha tiltakspakke for rusutfordringer

Erfaringene til folk, biblioteket og næringslivet rundt Jens Bjørneboes plass gjør det igjen tindrende klart, Kristiansand trenger en lokal ruspolitikk som tar tak i rusavhengighet som en sosial utfordring.

Dagens situasjon er uverdig for alle.

Jeg har ingen problemer med å forstå at de som bruker og arbeider i området rundt Jens Bjørneboes plass opplever ubehagelige situasjoner. Selv har jeg sett en person sette sprøyte på et toalett med åpen dør. For meg er dette et tydelig symbol på at det tilbudet vi gir mennesker i aktiv rus ikke er godt nok. Derfor må vi få på plass konkrete grep, en tiltakspakke.

For det første må vi få på plass flere dagtilbud, også for dem i aktiv rus. Med unntak av Sammensenteret stiller de aller fleste hjelpetilbud krav om at man skal være rusfri for å få hjelp.

Ordfører Jan Oddvar Skisland sin uttalelse om at «…de som har rusproblemer er også en del av byen vår» er klok og viser til dilemmaet når man skal lage en ruspolitikk som hjelper, ikke straffer. Vi kan ikke bare si hvor vi ønsker at rusavhengige ikke skal være, uten å ha en plan for å ivareta deres behov.

Vi trenger gode væresteder med tilgang på toaletter, kvalifisert helsepersonell og rent brukerutstyr. Det vil gi mer verdighet til de som er rusavhengige og samtidig gi mer trygghet i byen vår. Snart åpner det nye studenthuset ikke langt fra Jens Bjørneboes plass, det vil føre til mer aktivitet på kveldstid og på natta. Vi må sørge for at det ikke leder til flere ubehagelige situasjoner.

Alle i byen vår fortjener verdighet og trygghet. Åpne russcener og dealing fører ikke til det, derfor trenger Norge og Kristiansand en rusreform. Det er synd at Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte mot den godt faglige begrunnede reformen til den forrige regjeringen. Samtidig som de jobber i sneglefart med sin egen reform stemte de ned Venstres forslag om å la kommunene prøve lokale rusreformer.

Jeg vil ikke slutte arbeidet for å få en lokal rusreform og er glad for at Venstre tar den kampen på Stortinget. Det handler om verdighet og trygghet. Både for de som har et rusproblem, men også for de som skal oppleve byen vår og de som skal på jobb.

Jacob Haugmoen Handegard, ordførerkandidat

Innlegget sto på trykk 25.juli:

https://www.fvn.no/mening/debattinnlegg/i/nQPxjx/venstre-vil-ha-tiltakspakke-for-rusutfordringer