Venstre tar Stavanger framover

Mette Vabø, Ordførerkandidat i Stavanger Venstre.
Mette Vabø, Ordførerkandidat i Stavanger Venstre., Foto: Joachim Steinbru

– Venstre ser framover, og vil ha en åpen og levende kommune. Som Stavangers liberale parti kjemper vi for å gi hvert enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig som vi tar vare på hverandre og naturen. Stavanger skal være en kommune der alle føler seg sett og velkommen, forteller Mette Vabø, ordførerkandidat for Stavanger Venstre.

En bedre skole

Utdanning er nøkkelen til en skapende og bærekraftig framtid. Derfor er det avgjørende at vi skaper en skole som ivaretar alle elever hvor de opplever trygghet, mestring og motivasjon, og hvor deres stemme kommer til uttrykk.

Venstre vil prioriterte skolen slik at lærere og elever får økt motivasjon. Derfor er det viktig for oss å sikre at det blir mer attraktivt å være lærer gjennom høyere lønn. Vi vil også arbeide for at alle lærere har nok tid til å følge opp enkeltelever både faglig og sosialt. Samtidig er det viktig at vi sørger for at vi har et godt lag rundt elevene slik at alle får den oppfølgingen de har krav på.

– Vi må ha en skole som skaper læringsglede slik at alle barn får gode muligheter i livet, sier Vabø.

Ta vare på naturen

Venstre kjemper for å ta vare på miljøet og naturen rundt oss, derfor vil vi bevare naturmangfoldet i kommunen. Den økende utfordringen med naturtap i kommunene krever at vi arbeider aktivt for å bevare og beskytte verdifulle naturområder.

Venstre vil legge hensyn til klima, miljø og naturvern til grunn i alle politiske vedtak. Vi må se det potensiale som ligger i byens grønne lunger som et trygt sted for det biologiske mangfoldet, samtidig som det skal være et fristed for mennesker, der man blir invitert til kreativ lek med naturen i sentrum.

Bedre kollektivtilbud

Vi er heldige som har gratis buss i Stavanger, men dessverre er det slik at rutetilbudet flere steder er altfor dårlig. Derfor vil Venstre arbeide for å forbedre rutetilbudet i kommunen slik at enda flere har muligheten til å ta grønne valg i hverdagen.

Vabø presiserer at det er fylkeskommunen som har ansvar for kollektivtransport, videregående opplæring og fylkesveier. Særlig innen kollektiv har Venstre i fylkespolitikken spilt en viktig rolle. Han peker derfor på at det er viktig å stemme Venstre både i kommunen og fylket.

Les også: Venstre vil ha bane til Ullandhaug, Forus og Stavanger lufthavn

Les også: 6 gode grunner til å stemme Venstre i fylkesvalget

Det grønne næringspartiet

Vi har et spennende næringsliv i Stavanger med gode forutsetning for videre utvikling. For Venstre er det viktig at kommunen er serviceinnstilt og bidrar til at det er enkelt å være gründer i kommunen. Det er viktig at kommunen spiller på lag med næringslivet.

– Venstre mener vi kan få til mer sammen med våre nabokommuner, vi vil derfor jobbe for å styrke det regionale næringssamarbeidet. Sammen er vi sterkere og vil kunne tiltrekke oss flere spennende arbeidsplasser, sier Vabø.

Et varmere samfunn

Stavanger skal være en trygg kommune for alle, uansett alder og situasjon. Alle skal ha rett på omsorg tilpasset sine behov.

Det er et viktig liberalt prinsipp å beskytte og hjelpe dem som faller utenfor samfunnets fellesskap. Derfor er Venstre opptatt av å redusere fattigdom og sørge for at rusavhengige får hjelp, ikke straff.

– Venstre vil ha et varmere samfunn. Nettopp derfor prioriterer vi å hjelpe de rusavhengige for å gi de bedre livskvalitet og redde liv. Vi har ingen flere å miste, sier Vabø.

f.v. Mette Vabø (ordførerkandidat) Ann Elin Piel (3. kandidat), Kjartan Alexander Lunde (2. kandidat) og Mia Bruvik (ungdomskandidat).

Ønsker du en grønn framtid med frihet for alle? Da bør du stemme Venstre. Godt valg!

Se hvem som stiller til valg for Stavanger Venstre.

Les mer om hva vi skal jobbe for de neste 4 årene.

Bli med på laget!