Et nært og grønt næringsliv for fremtiden

Erlend Larsen skriver sammen med Arjo van Genderen og Frida Lødøen om viktigheten av å tenke på det lokale næringslivet når vi utvikler tettstedene våre. Les hele innlegget i Vestby Avis.

Ved hvert valg har vi muligheten til å stikke fingeren i jorda og se litt på hvor vi er på vei. I Vestby har vi i mange år bygd opp et allsidig og solid næringsliv, med både små og store aktører. Mye vekt har blitt lagt på utbygging av næringsområder og arealkrevende næringer. Sentrum i Son har ikke fått smake mye på veksten. I det kommende Vestby sentrum kan de virke som det tas for gitt at bedrifter vil etablere seg i de veldig mange næringslokalene på bakkeplan. Kommer det til å skje av seg selv? Vi er bekymret for at store etableringer som eksempelvis Ikea ikke bare vil gå ut over dyrket jord, men også muligheten til å dyrke frem levende småbedrifter.